ישראל והעמים

פסוקי דזימרה

התבוננות מעמיקה בסדר הפרקים והפסוקים בפסוקי דזימרה, מגלה עומק חדש ביחס לתפילה

כ-47 דק'

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (שמות יד יח) - "שעשו להם דגל ונס להתנוסס ויוצאים בשמחה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

מי מעז להילחם בישראל?

מי הם העמים שהעזו לקום כנגד העם שהקב"ה עשה לו ניסים כה רבים? מה היה מקור האומץ של כל אחד מן העמים הללו?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור ראשון

בשיעור זה נציב את אושיות הסוגיה של התנהלות הגויים אל מול גאולת ישראל, על פי התורה והנביאים.

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

49.30 דק'

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור שני

בשיעור זה נעמוד על מקבץ נבואות של הנביאים המנבאים על ניסיונות של הגויים לפגוע בגאולת ישראל, שיסתיימו במפלתם...

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

32 דק'

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור שלישי

בשיעור זה נתמקד בכח האלוקי שנותן הקב"ה לישראל 'לדוש' את האוייבים הקמים עליהם. על ישראל בדור הגאולה להאמין כי...

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

46 דק'

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור רביעי

בשיעור זה נעסוק בנבואות הנביאים המבטיחות שקט ושלווה ארוכי טווח בארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

34 דק'

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור חמישי

בשיעור זה נעמוד על תופעה נרחבת המופיעה בנבואות רבות: כבוד, הערצה של הגויים כלפי ה' וישראל בעת הגאולה.

מתוך סדרת השיעורים:
יחסי ישראל והגויים בגאולה

44 דק'

ההבדל בין ישראל לעמים לאורך ספר עמוס

הפטרת וישב | עמוס ב | רק אתכם ידעתי בתחילת ספר עמוס מופיעות תוכחות ונבואות פורענות למספר עמים. הוא פונה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פסוקי דזימרה

התבוננות מעמיקה בסדר הפרקים והפסוקים בפסוקי...
הרב שמואל אליהו כ-47 דק'
שיעור

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה"...
הרב ערן טמיר
שיעור

מי מעז להילחם בישראל?

מי הם העמים שהעזו לקום כנגד העם שהקב"ה עשה לו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור ראשון

בשיעור זה נציב את אושיות הסוגיה של התנהלות הגויים...
הרב יואב אוריאל 49.30 דק'
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור שני

בשיעור זה נעמוד על מקבץ נבואות של הנביאים המנבאים...
הרב יואב אוריאל 32 דק'
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור שלישי

בשיעור זה נתמקד בכח האלוקי שנותן הקב"ה לישראל...
הרב יואב אוריאל 46 דק'
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור רביעי

בשיעור זה נעסוק בנבואות הנביאים המבטיחות שקט...
הרב יואב אוריאל 34 דק'
שיעור

יחסי ישראל והגויים בגאולה - שיעור חמישי

בשיעור זה נעמוד על תופעה נרחבת המופיעה בנבואות...
הרב יואב אוריאל 44 דק'
שיעור

ההבדל בין ישראל לעמים לאורך ספר עמוס

הפטרת וישב | עמוס ב | רק אתכם ידעתי בתחילת ספר...
הרב יואב אוריאל