יוסף

האם חטא יוסף בלשון הרע?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (לז, ב): "יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מכירת יוסף - "איך יתפוס השכל זה הדבר?"

פרשת וישב | הקדמה אחד הסיפורים הקשים ביותר מבחינה מוסרית בספר בראשית הוא סיפור מכירת יוסף. התורה מספרת שאחי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ויבא הביתה לעשות מלאכתו"

פרשת וישב | הקדמה על הפסוק "ויהי כהיום הזה, ויבא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית" (בראשית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מידת הבטחון ובטחונו של יוסף

פרשת מקץ | הקדמה על הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים, ופרעה חֹלֵם והנה עמד על היאור" (מא, א), דרשו חז"ל (תנחומא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא במצרים?

פרשת מקץ | א. שאלות הרמב"ן שאל הרמב"ן (מב, ט): "יש לתמוה: אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, פקיד ונגיד בבית שר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע ציוה יוסף לשים את הגביע באמתחת בנימין?

פרשת מקץ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויצו את אשר על ביתו לאמר: מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת, ושים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו, ויקרא: הוציאו כל איש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מה היה בראיית העגלות? חלק ראשון

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו ממצרים, ויבֹאו ארץ כנען, אל יעקב אביהם. כו. ויגִדו לו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מה היה בראיית העגלות - חלק שני

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו ממצרים, ויבֹאו ארץ כנען, אל יעקב אביהם. כו. ויגִדו לו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

גודל צדקותו של יוסף

פרשת ויגש | כיצד הסביר יעקב לעצמו איך הגיע יוסף למצרים ואיך הגיעה אליו הכותונת הטבולה בדם? הקדמה בפרשיות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה יהודה ותמר מתרחש בתקופה בה גלה יוסף מאת אחיו. לאחר שכבר שזכה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מכירת יוסף

פרשת וישב | מדוע יוסף היה צריך לעבור את כל היסורים שעבר?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

האם חטא יוסף בלשון הרע?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (לז, ב): "יוסף בן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מכירת יוסף - "איך יתפוס השכל זה הדבר?"

פרשת וישב | הקדמה אחד הסיפורים הקשים ביותר מבחינה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויבא הביתה לעשות מלאכתו"

פרשת וישב | הקדמה על הפסוק "ויהי כהיום הזה, ויבא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מידת הבטחון ובטחונו של יוסף

פרשת מקץ | הקדמה על הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא במצרים?

פרשת מקץ | א. שאלות הרמב"ן שאל הרמב"ן (מב, ט):...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוה יוסף לשים את הגביע באמתחת בנימין?

פרשת מקץ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויצו את אשר על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה בראיית העגלות? חלק ראשון

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה בראיית העגלות - חלק שני

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גודל צדקותו של יוסף

פרשת ויגש | כיצד הסביר יעקב לעצמו איך הגיע יוסף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מכירת יוסף

פרשת וישב | מדוע יוסף היה צריך לעבור את כל היסורים...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני...
הרב דוד אמיתי כ-70 דק'