הנביא והמלך

נבואה אישית לצדקיהו

פרק לד | מהו היחס הנכון בין הנביא והמלך? למה הנביא הוא לא המלך?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

יהויקים שורף את המגילה

המשך פרק לו | איזה פסוק גרם ליהויקים לשרוף את המגילה? למה הוא גם חתך את המגילה וגם שרף אותה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ירמיהו מושלך לבור הטיט

פרק לח | מיהו עבד מלך הכושי? למה הוא רצה להציל את ירמיהו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

חשבון הנפש של המלוכה בישראל

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר הושע

41:25 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואה אישית לצדקיהו

פרק לד | מהו היחס הנכון בין הנביא והמלך? למה הנביא...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

יהויקים שורף את המגילה

המשך פרק לו | איזה פסוק גרם ליהויקים לשרוף את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ירמיהו מושלך לבור הטיט

פרק לח | מיהו עבד מלך הכושי? למה הוא רצה להציל את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

חשבון הנפש של המלוכה בישראל

פרק י |
הרב אליעזר קשתיאל 41:25 דק'