האבות

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה כחלק מהשגת מטרתם?!..

כ - 70 דק'

אופי קדושת חיי האבות

מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת אברם בתורה, חל שינוי ניכר באופי סיפורי התורה. עד לשלב זה, הופיעו בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה...
הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

אופי קדושת חיי האבות

מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת אברם בתורה, חל...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

גניבת נשי האבות ונסיונות חטיפה נוספים

כיצד יש להבין את ירידת אברהם למצרים תוך בקשתו משרה...
הרב יואב אוריאל
קשר חי