גלות

בניית הערים בחומש בראשית

מאמר סקירה | האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים ולהקיף עצמם ברכוש? או שמא עדיף היה שבני האדם יהיו מסוגלים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח אותם לבקש מיעקב לרדת למצרים. בהמשך, כאשר פרעה שומע את שמע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים בפרט

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-40 דק'

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה את ציוויי השמיטה, היובל וגאולת הקרובים. לאחר מכן מופיע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

גלות ישראל והגאולה ממנה

פרק כד | לפי פרקנו, מהם העוונות אשר בגללם ישראל גולים מארצם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

16:47 דק'

הנהגת ד' את ישראל בגלות ובגאולה

פרק כז | מי נמשלו ל "לויתן נחש בריח", "לויתן נחש עקלתון" ול "תנין אשר בים" ? ומדוע דווקא לחיות אלו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

28:42 דק'

הגלות כעונש וכתיקון

פרק טז פסוק ט - פרק יז פסוק י | ההשוואה בין גלות מצרים לגלות בבל מלמדת על תפקידיה של הגלות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

57:48 דק'

מראה דודאי התאנים

פרק כד פסוק א - פרק כה פסוק יד | התאנים הטובות הם משל לגרעין הבריא של עם ישראל אשר ממנו תבנה הגאולה. אבל גם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

50:08 דק'

הכוונה האלוקית לשים את ירושלים לחרפה בגויים

פרק ה - ו | הגויים יודעים לפרש שעם ישראל בגלות בגלל חטאיו. מצד אחד, זהו חילול ד'. ומצד שני, כולם רואים את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

43:36 דק'

גלות השכינה

פרק י - יא | הנביא מתאר את גלות השכינה מבית המקדש. מדוע, אם כן, נאמר שכבוד ד' יוצא ועומד על הכרובים. הרי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:19 דק'

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של הגלות, כאשר יתקיים קיבוץ הגלויות, עם ישראל יהיה בלי בעיות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

52:22 דק'

באור משמעות הגלות

פרק ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר הושע

42:15 דק'

שבח הקב''ה לכנסת ישראל, ודרך הנהגת ה' בגלות

פרק א | עם ישראל כל כך אוהב את הקב"ה ואהבה זו עלולה להביא לסיבוכים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

38:00 דק'

הגלות המצמיחה

הפטרת שמות | ישעיהו כז | קריאת הפטרת "הבאים ישרש יעקב" לאחר קריאת פרשת שמות, ענינה, להפנות את לימוד תהליך...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הביטחון בה' גם בגלות

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | הגלות איננה ריחוק מה' בפסוקים הקודמים להפטרה מתאר הנביא את החלטיות הגלות ואת...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי הפיכה ספר עמוס חותם בפסוק בו מבטיח ה' לישראל כי לאחר גאולתם, לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס נושא שלם בספר ישעיהו, המעמיד את אמונת ישראל ביכולת ה' לגאול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא מנבא שהקב"ה יעורר את ישראל להיגאל, והוא משתמש בלשון מיוחדת:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בניית הערים בחומש בראשית

מאמר סקירה | האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים...
הרב שלמה אבינר כ-40 דק'
שיעור

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גלות ישראל והגאולה ממנה

פרק כד | לפי פרקנו, מהם העוונות אשר בגללם ישראל...
הרב אחיקם גץ 16:47 דק'
שיעור

הנהגת ד' את ישראל בגלות ובגאולה

פרק כז | מי נמשלו ל "לויתן נחש בריח", "לויתן נחש...
הרב אחיקם גץ 28:42 דק'
שיעור

הגלות כעונש וכתיקון

פרק טז פסוק ט - פרק יז פסוק י | ההשוואה בין גלות...
הרב יצחק בן שחר 57:48 דק'
שיעור

מראה דודאי התאנים

פרק כד פסוק א - פרק כה פסוק יד | התאנים הטובות הם...
הרב יצחק בן שחר 50:08 דק'
שיעור

הכוונה האלוקית לשים את ירושלים לחרפה בגויים

פרק ה - ו | הגויים יודעים לפרש שעם ישראל בגלות...
הרב יצחק בן שחר 43:36 דק'
שיעור

גלות השכינה

פרק י - יא | הנביא מתאר את גלות השכינה מבית המקדש....
הרב יצחק בן שחר 52:19 דק'
שיעור

קידוש ד' שיהיה בקיבוץ הגלויות

פרק כ פס' לה - סוף | הנביא מבאר שלאחר התיקון של...
הרב יצחק בן שחר 52:22 דק'
שיעור

באור משמעות הגלות

פרק ג |
הרב אליעזר קשתיאל 42:15 דק'
שיעור

תוכחת יהודה ביחסם לגלות ישראל

פרק ו |
הרב אליעזר קשתיאל 36:55 דק'
שיעור

שבח הקב''ה לכנסת ישראל, ודרך הנהגת ה' בגלות

פרק א | עם ישראל כל כך אוהב את הקב"ה ואהבה זו...
הרב אליעזר קשתיאל 38:00 דק'
שיעור

הגלות המצמיחה

הפטרת שמות | ישעיהו כז | קריאת הפטרת "הבאים ישרש...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הביטחון בה' גם בגלות

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | הגלות איננה ריחוק...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא...
הרב יואב אוריאל