אהבת ה'

כיצד נגיע לאהבת ד'?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרשת ואתחנן מופיעה פרשה ראשונה של קריאת שמע, שאותה אנו אומרים כל בקר וכל ערב. אחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד נגיע לאהבת ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כ-52 דק'

הדרך לדבקות בה' שלא ב''ציר'' לימוד התורה

פרק ג | יש אדם שהדרך שלו להתקרב לה' דרך לימוד התורה אך יש גם דרכים אחרות להתקרב לקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

11:45 דק'

דרכים להגיע לאהבת ה'

פרקים ג-ד | ישנם שלוש דרכים לחזק את אהבת ה בליבנו: דרך התבוננות בעולם, דרך עשיית ומעשים טובים ודרך שלישית על...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

33:15 דק'

סיבת יחסי האהבה והדבקות של עם ישראל בה'

פרק ה | לפי רש"י פסוקים אלו מתארים את הצרות ואת הדברים הטובים. זה לא סותר?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

24:20 דק'

הדוד והרעיה, הקרבה והשותפות

פרק ו | עם ישראל כוסף לאהבה גדולה, במקום לרעות בשושנים. הקבה מלקט את השושנים, את הצדיקים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

31:25 דק'

החלומות והשאיפות הנובעות משיא האהבה

פרק ח | פרק שמיני, פרק ח, הוא שיא הספר, שיא החלומות וכמו כן שיא הבקשות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שיר השירים

27:35 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כיצד נגיע לאהבת ד'?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרשת ואתחנן מופיעה פרשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נגיע לאהבת ה'?

הרב איתן שנדורפי כ-52 דק'
שיעור

הדרך לדבקות בה' שלא ב''ציר'' לימוד התורה

פרק ג | יש אדם שהדרך שלו להתקרב לה' דרך לימוד...
הרב אליעזר קשתיאל 11:45 דק'
שיעור

דרכים להגיע לאהבת ה'

פרקים ג-ד | ישנם שלוש דרכים לחזק את אהבת ה בליבנו:...
הרב אליעזר קשתיאל 33:15 דק'
שיעור

סיבת יחסי האהבה והדבקות של עם ישראל בה'

פרק ה | לפי רש"י פסוקים אלו מתארים את הצרות ואת...
הרב אליעזר קשתיאל 24:20 דק'
שיעור

הדוד והרעיה, הקרבה והשותפות

פרק ו | עם ישראל כוסף לאהבה גדולה, במקום לרעות...
הרב אליעזר קשתיאל 31:25 דק'
שיעור

החלומות והשאיפות הנובעות משיא האהבה

פרק ח | פרק שמיני, פרק ח, הוא שיא הספר, שיא...
הרב אליעזר קשתיאל 27:35 דק'