מאגר עזרי הלמידה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

דגשים לפרשות חומש בראשית

הרב עמירם אלבה 4 שיעורים
סדרה

דגשים לפרשות חומש שמות

הרב עמירם אלבה 7 שיעורים
סדרה

דגשים לפרשות חומש במדבר

הרב עמירם אלבה 14 שיעורים
שיעור

אחריות ושליחות בהוראת התורה

הרב עמירם אלבה 16.40 דק'
שיעור

הקשר בין המלמד לתלמיד

הרב עמוס נתנאל 42.42 דק'
שיעור

טוב ה' כמוטיב מרכזי בהוראת החומש

הרב עמירם אלבה 28.12 דק'
שיעור

כיצד לגשת ללמד שיעור תורה

הרב מאיר הילביץ' 2.54 דק'
שיעור

פשט ומדרש בהוראת התנ"ך

הרב עמירם אלבה 21.22 דק'
שיעור

מסרים שאותם לא נלמד את התלמידים

הרב עמירם אלבה 22.10 דק'
שיעור

שאלות כמפתח להבנה ולהנחלת מסרים

הרב עמירם אלבה 25.35 דק'
שיעור

גדולת אבות האומה

הרב גדי שר שלום 25.51 דק'
שיעור

שימוש בפירוש הנצי"ב להוראת החומש

הרב יורם אליהו 34.51 דק'
שיעור

מתי וכיצד להשתמש בשירים, פעילויות ומשחקים?

הרב עמירם אלבה 25.06 דק'
שיעור

גוף ונשמה בחומש ויקרא - הרב עמירם אלבה

46.54 דק'
שיעור

הקדמה לספר שופטים

הרב עמירם אלבה 44 דק'
קשר חי