פרשת במדבר

שאלות מקיפות - במדבר

פרשת במדבר פרק א' מפקד בני ישראל באיזה תאריך מתחיל חומש במדבר?___ א' באייר של השנה השניה ליציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

הקדמה ופרשת במדבר

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שאלות מקיפות - במדבר

פרשת במדבר פרק א' מפקד בני ישראל באיזה תאריך...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

הקדמה ופרשת במדבר

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
קשר חי