חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לילדים - פרשת נשא

ראשון – מי היה תפקידם לקחת את קרשי המשכן? א) בני גרשון ב) בני קהת ג) בני מררי ראשון - שני – לאיזה משפחה...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לילדים - פרשת בהעלותך

ראשון – מי סמך ידיו על מי? א) בני ישראל סמכו ידיהם על הלווים ב) הלווים סמכו ידיהם על הפרים ג) שתי התשובות...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לפרשה - פרשת שלח

ראשון – התורה מתארת שהתקופה בה הלכו המרגלים היתה בזמן הבשלה של אחד ממיני  הפירות – מהו הפרי? א) ענבים ב)...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לילדים - פרשת קורח

פרשת קורח | | ראשון – מי אמר למי "ומדוע תתנשאו על קהל ה' "? א) משה לקורח ב) קרח למשה ולאהרון ג) אהרון לדתן...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לילדים - פרשת חוקת

פרשת חוקת | | ראשון – באיזה ימים בשבעת ימי הטומאה של טמא מת מזים עליו מאפר פרה אדומה? א) רק ביום השביעי ב)...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לילדים - פרשת בלק

ראשון – מצאו את המילים "לא תלך עמהם" – מי אמר למי מילים אלה? א) בלעם לבלק ב) ה' לבלק ג) ה' לבלעם מה לקחו...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לילדים - פרשת פנחס

פרשת פנחס | | ראשון – מה מצווה ה' לעשות מיד אחרי המגיפה? א) לספור את העם ב) להלחם במדין ג) ללכת לארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לילדים - פרשת מטות

ראשון – בת שנדרה נדר -  מתי יכול האבא להפר את נדרה? א)  עד שנה מיום שנדרה ב)  רק באותו יום ששמע שנודרת ג)...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לילדים - פרשת מסעי

ראשון – באיזה מקום היו מעיינות ותמרים? א) מרה ב) רפידים ג) אילים שני – באיזה חודש מת אהרון? א) חודש...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

חידות לילדים - פרשת במדבר

ראשון – באיזה תאריך מתחילה הפרשה? א) א' ניסן ב) א' אייר ג) א' סיון שני - אני מונה 40,500 איזה שבט...

מתוך סדרת השיעורים:
חידות לילדים - פרשת השבוע, לפי סדר העולים לתורה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חידות לילדים - פרשת נשא

ראשון – מי היה תפקידם לקחת את קרשי המשכן? א) בני...
נתן מארגל
שיעור

חידות לילדים - פרשת בהעלותך

ראשון – מי סמך ידיו על מי? א) בני ישראל סמכו...
נתן מארגל
שיעור

חידות לפרשה - פרשת שלח

ראשון – התורה מתארת שהתקופה בה הלכו המרגלים היתה...
נתן מארגל
שיעור

חידות לילדים - פרשת קורח

פרשת קורח | | ראשון – מי אמר למי "ומדוע תתנשאו על...
נתן מארגל
שיעור

חידות לילדים - פרשת חוקת

פרשת חוקת | | ראשון – באיזה ימים בשבעת ימי הטומאה...
שיעור

חידות לילדים - פרשת בלק

ראשון – מצאו את המילים "לא תלך עמהם" – מי אמר למי...
נתן מארגל
שיעור

חידות לילדים - פרשת פנחס

פרשת פנחס | | ראשון – מה מצווה ה' לעשות מיד אחרי...
נתן מארגל
שיעור

חידות לילדים - פרשת מטות

ראשון – בת שנדרה נדר -  מתי יכול האבא להפר את...
נתן מארגל
שיעור

חידות לילדים - פרשת מסעי

ראשון – באיזה מקום היו מעיינות ותמרים? א)...
נתן מארגל
שיעור

חידות לילדים - פרשת במדבר

ראשון – באיזה תאריך מתחילה הפרשה? א) א' ניסן ב)...
נתן מארגל