דגשים לפרשות חומש במדבר

דגשים לפרשת נשא

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש במדבר

43.43 דק'

דגשים לפרש מטות

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש במדבר

21.39 דק'

דגשים לפרשת מסעי

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש במדבר

25.03 דק'
קשר חי