הכוונה והדרכה למורה

הוראת סוגיית פילגש בגבעה

שאלה: אני מבקש להתייעץ איתך על סוגייה שאני עתיד ללמד בכיתות א' בנים ובנות  המדובר בספר שופטים פרק י'ט...

הקדמה ורקע ללימוד סוגיית דוד ובת שבע

דוד ובת שבע – המבט העליון הקדמה ראשונה – צדיקות דוד ניגשנו לסוגייה זו מתוך הקדמה וידיעה ברורה כי בודאי...

הכוונה בלימוד תנ"ך לילדים

איך מלמדים תנ"ך? ברצוני לתת רקע קצר המסביר את הגישה שעל פיה אני מלמד חומש, גישה שבנויה על שנים רבות שבהן...

פרשת שמות

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש שמות

פרשת וארא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש שמות

פרשת בא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש שמות

פרשת בשלח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש שמות

פרשת יתרו

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש שמות

פרשת משפטים

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש שמות

פרשות תרומה - תצוה

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש שמות

פרשת כי תשא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש שמות

פרשות ויקהל - פקודי

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש שמות

הקדמה ופרשת במדבר

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פרשת נשא (טיוטה)

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פרשת בהעלותך

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פרשת שלח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פרשת קרח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פרשת חוקת

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פרשת בלק

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פרשת פינחס (טיוטה חלקית)

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פרשת מטות

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פרשת מסעי

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב ויושר העולים מן הפסוקים ונעסוק בהם בהרחבה, כך שהילד יתרשם מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
חוברות - חומש במדבר

פתיחה לספר יהושע

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרקים ד-ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרקים ו-ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרקים ט-י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרק יא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרק יג-טו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרקים יז-כ

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר יהושע פרקים כג-כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר יהושע

ספר שופטים פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים ד-ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים ו-ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים ט-י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים יא-יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים יג-טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים יז-יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים יט-כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים - סיכום וסיום

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שמואל א פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרקים ד-ו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק ט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק יא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק יג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרקים יד-טו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק יז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק כה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרק כז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל א פרקים כח-לא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל א

ספר שמואל ב פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרקים ד-ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק ו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרקים ט-י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק יא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק יג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק יד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרקים טו-יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק כ

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק כג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר שמואל ב פרק כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שמואל ב

ספר מלכים א פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק ד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק ו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק ט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק יא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרקים יג-יד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרקים טו-טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרקים יז-יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרקים כ, כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים א סיכום הספר

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים א

ספר מלכים ב פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק ט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק א (5)

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרקים יא-יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק טו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כ

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

כלים ומושגים להבנת דברי הנביאים

א. תוכחה.     אחד מתפקידיו של הנביא, הוא להוכיח ולחזור ולהוכיח, אדם, קבוצה או עם, על כל דבר מגונה (…

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

מבוא לספר ישעיהו

הרקע ההיסטורי והמדיני מתחילת נבואת ישעיהו עד חורבן הבית

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

מבוא לספר איוב

בבא בתרא ט"ו - ט"ז.   "דאמר לוי בר לחמא איוב בימי משה היה". "רבא אמר איוב בימי מרגלים היה". "ההוא מרבנן...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

כלים ומושגים להבנת ספר איוב

א'. הסבר מילה או ביטוי על-פי כללי התקבולת.                       מאחר שבספר איוב ישנן מילים קשות, ופעמים...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מדריכים למורה - יהושע

ישקו העדרים 25 שיעורים
סדרה

מדריך להוראת ספר יהושע

מכון דעת סופרים 14 שיעורים
סדרה

מדריכים למורה - שופטים

ישקו העדרים 22 שיעורים
סדרה

מדריך להוראת ספר שופטים

מכון דעת סופרים 12 שיעורים
סדרה

מדריך להוראת ספר שמואל א

מכון דעת סופרים 21 שיעורים
סדרה

מדריך להוראת ספר שמואל ב

מכון דעת סופרים 19 שיעורים
סדרה

מדריך להוראת ספר מלכים א

מכון דעת סופרים 19 שיעורים
סדרה

מדריך להוראת ספר מלכים ב

מכון דעת סופרים 20 שיעורים
שיעור

הקדמה לספר שופטים

הרב עמירם אלבה 44 דק'
שיעור

הוראת סוגיית פילגש בגבעה

שאלה: אני מבקש להתייעץ איתך על סוגייה שאני עתיד...
הרב עמירם אלבה
שיעור

הקדמה ורקע ללימוד סוגיית דוד ובת שבע

דוד ובת שבע – המבט העליון הקדמה ראשונה – צדיקות...
הרב עמירם אלבה
שיעור

הכוונה בלימוד תנ"ך לילדים

איך מלמדים תנ"ך? ברצוני לתת רקע קצר המסביר את...
הרב עמירם אלבה
שיעור

פרשת שמות

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת וארא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת בא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת בשלח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת יתרו

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת משפטים

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשות תרומה - תצוה

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת כי תשא

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשות ויקהל - פקודי

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

הקדמה ופרשת במדבר

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת נשא (טיוטה)

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת בהעלותך

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת שלח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת קרח

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת חוקת

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת בלק

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת פינחס (טיוטה חלקית)

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת מטות

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פרשת מסעי

כאשר נבוא ללמוד עם הילדים, נפגישם עם אותו טוב...
תלמוד תורה מורשה
שיעור

פתיחה לספר יהושע

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרקים ד-ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרקים ו-ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרקים ט-י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרק יא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרק יג-טו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרקים יז-כ

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר יהושע פרקים כג-כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים ד-ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים ו-ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים ט-י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים יא-יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים יג-טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים יז-יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים יט-כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים - סיכום וסיום

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרקים ד-ו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק ט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק יא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק יג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרקים יד-טו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק יז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק כה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרק כז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל א פרקים כח-לא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרקים ד-ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק ו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרקים ט-י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק יא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק יג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק יד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרקים טו-יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק כ

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק כג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שמואל ב פרק כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק ד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק ו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק ט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק יא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרקים יג-יד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרקים טו-טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרקים יז-יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרקים כ, כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים א סיכום הספר

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרקים ב-ח | ניסי אלישע

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק ט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק א (5)

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרקים יא-יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק טו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כ

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

כלים ומושגים להבנת דברי הנביאים

א. תוכחה.     אחד מתפקידיו של הנביא, הוא…
הרב שמעון לוי
שיעור

מבוא לספר ישעיהו

הרקע ההיסטורי והמדיני מתחילת נבואת ישעיהו עד חורבן...
הרב שמעון לוי
שיעור

סיכומים על כל ספר איוב

הרב שמעון לוי
שיעור

מבוא לספר איוב

בבא בתרא ט"ו - ט"ז.   "דאמר לוי בר לחמא איוב...
הרב שמעון לוי
שיעור

כלים ומושגים להבנת ספר איוב

א'. הסבר מילה או ביטוי על-פי כללי...
הרב שמעון לוי
שיעור

נפלאות ד' בספר איוב

הרב שמעון לוי
קשר חי