מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים ד-ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים ו-ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים ט-י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים יא-יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים יג-טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים יז-יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים פרקים יט-כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

ספר שופטים - סיכום וסיום

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר שופטים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ספר שופטים פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרק ג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים ד-ה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים ו-ז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים ט-י

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים יא-יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים יג-טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים יז-יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים פרקים יט-כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר שופטים - סיכום וסיום

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
קשר חי