מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק ט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק א (5)

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרקים יא-יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק טו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כ

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק כה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |

מתוך סדרת השיעורים:
מדריך להוראת ספר מלכים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ספר מלכים ב פרק א

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק ב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרקים ב-ח | ניסי אלישע

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק ח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק ט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק א (5)

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרקים יא-יב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק טו

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק טז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יז

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יח

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק יט

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כ

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כא

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כב

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כג

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כד

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
שיעור

ספר מלכים ב פרק כה

מותר בשימוש פרטי בלבד. |
מכון דעת סופרים
קשר חי