הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - הקדמה לספר

בס''ד כבוש יהושע דומה מאד לדרך שאברהם עשה. בפרק ב'בפרשת המרגלים מוזכר ''אנשים'' 12 פעמים- תיקון למרגלים....

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרק א

פרק א' פסוק א' תורה שבכתב יש מעבר מתורה לנביאים, אמנם כולם בגדר תורה שבכתב. אמנם גם בזה יש מדרגות, 'דברי...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים ב-ד

בס''ד פרקים ב-ד פרק ב' הפרק בולט כהמשך לדברינו  על שינויי הנהגה בין משה ליהושע, גם הדמיון מחד למשה על...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים ה-ו

בס''ד פרקים ה'-ו'  הכניסה לארץ בפועל בפרקים אלו אנו נפגשים עם הכניסה בפועל אל הארץ והיחס אל הארציות כמו...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרק ז

בס''ד יהושע פרק ז' עכן אחר שלמדנו בפרק הקודם על חשיבות העניין שיהושע מחרים את העיר הראשונה שנכבשת, כתרומות...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים ח-ט

בס''ד יהושע ח'-ט' העי כעיוננו בספר יהושע למדנו לראות את שינויי ההנהגה מדור ניסי על טבעי לדור ארצי. אמנם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרק י

בס''ד פרק י' שמש בגבעון דום אנו נפגשים בפרק זה עם אחד מהנסים המפורסמים, מלבד אבני האלגביש שמתרחשים באותה...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים יג-יט

בס''ד פרקים י''ג- י''ט הנחלות ערך לסדר יש ערך עליון לסדר בו מסודרת ארץ מצד הנחלות, כשם שבמדבר היה הסדר...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

הכוונות בספר יהושע - פרקים כ-כד

בס''ד פרקים כ'-כ''ד סיום ימי יהושע פרקים אלו עוסקים בסיום ימי יהושע. {פרקים כ'-כ''ג הם כהמשך להתנחלות...

מתוך סדרת השיעורים:
הכוונות בלימוד ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הכוונות בספר יהושע - הקדמה לספר

בס''ד כבוש יהושע דומה מאד לדרך שאברהם עשה. בפרק...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרק א

פרק א' פסוק א' תורה שבכתב יש מעבר מתורה...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים ב-ד

בס''ד פרקים ב-ד פרק ב' הפרק בולט כהמשך לדברינו...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים ה-ו

בס''ד פרקים ה'-ו'  הכניסה לארץ בפועל בפרקים אלו...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרק ז

בס''ד יהושע פרק ז' עכן אחר שלמדנו בפרק הקודם על...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים ח-ט

בס''ד יהושע ח'-ט' העי כעיוננו בספר יהושע למדנו...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרק י

בס''ד פרק י' שמש בגבעון דום אנו נפגשים בפרק זה...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים יג-יט

בס''ד פרקים י''ג- י''ט הנחלות ערך לסדר יש ערך...
הרב אשי בלייכר
שיעור

הכוונות בספר יהושע - פרקים כ-כד

בס''ד פרקים כ'-כ''ד סיום ימי יהושע פרקים אלו...
הרב אשי בלייכר
קשר חי