אוסף מקורות עזר ללימוד ספר יהושע

מקורות עזר - הקדמה ליהושע

בס''ד ספר יהושע הקדמה יהושע כממשיך משה- הדמיון והשוני. בבא בתרא עה. ''כיוצא בדבר אתה אומר: ונתתה...

מתוך סדרת השיעורים:
אוסף מקורות עזר ללימוד ספר יהושע

מקורות עזר - יהושע פרק א

פרק א' תורה שבכתב 1. בבבא בתרא דף טו. ''אמר מר: יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. תניא כמאן דאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
אוסף מקורות עזר ללימוד ספר יהושע

מקורות עזר - יהושע פרקים ג-ד

בס''ד                                              יהושע פרקים ב'-ד' מגילה י''ד: ''אמר רב נחמן חולדה מבני...

מתוך סדרת השיעורים:
אוסף מקורות עזר ללימוד ספר יהושע

מקורות עזר - יהושע פרקים ה-ו

בס''ד מקורות יהושע פרקים ה'-ו' יבמות עא: ''אמר ר' יוחנן משום רבי בנאה ערל מקבל הזאה שכן מצינו...

מתוך סדרת השיעורים:
אוסף מקורות עזר ללימוד ספר יהושע

מקורות עזר - יהושע פרק ז

בס''ד יהושע פרק ז' סנהדרין מד. ויציקום לפני ה' אמר רב נחמן בא וחבטם לפני המקום אמר לפניו רבש''ע על אלו...

מתוך סדרת השיעורים:
אוסף מקורות עזר ללימוד ספר יהושע

מקורות עזר - יהושע פרק ט

ירושלמי שביעת ו', א' "...דאמר רבי שמואל שלש פרסטיניות שלח יהושע לארץ ישראל עד שלא יכנסו לארץ מי שהוא רוצה...

מתוך סדרת השיעורים:
אוסף מקורות עזר ללימוד ספר יהושע

מקורות עזר - יהושע פרק י

בס''ד פרק י' ילקוט שמעוני יהושע רמז כא שמש בגבעון דום, זש"ה אני ידי נטו שמים וכל צבאם צויתי, א"ר יונתן...

מתוך סדרת השיעורים:
אוסף מקורות עזר ללימוד ספר יהושע

מקורות עזר - יהושע פרקים יג-יט

בס''ד פרקים י''ג- י''ט בבא בתרא קכב. ולא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל ולא נתחלקה אלא באורים ותומים...

מתוך סדרת השיעורים:
אוסף מקורות עזר ללימוד ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מקורות עזר - הקדמה ליהושע

בס''ד ספר יהושע הקדמה יהושע כממשיך משה-...
הרב אשי בלייכר
שיעור

מקורות עזר - יהושע פרק א

פרק א' תורה שבכתב 1. בבבא בתרא דף טו. ''אמר...
הרב אשי בלייכר
שיעור

מקורות עזר - יהושע פרקים ג-ד

בס''ד...
הרב אשי בלייכר
שיעור

מקורות עזר - יהושע פרקים ה-ו

בס''ד מקורות יהושע פרקים ה'-ו' יבמות...
הרב אשי בלייכר
שיעור

מקורות עזר - יהושע פרק ז

בס''ד יהושע פרק ז' סנהדרין מד. ויציקום לפני...
הרב אשי בלייכר
שיעור

מקורות עזר - יהושע פרק ט

ירושלמי שביעת ו', א' "...דאמר רבי שמואל שלש...
הרב אשי בלייכר
שיעור

מקורות עזר - יהושע פרק י

בס''ד פרק י' ילקוט שמעוני יהושע רמז כא שמש...
הרב אשי בלייכר
שיעור

מקורות עזר - יהושע פרקים יג-יט

בס''ד פרקים י''ג- י''ט בבא בתרא קכב. ולא...
הרב אשי בלייכר
קשר חי