הרב ניסים כהן

דפי עבודה ספר שמות

מיועד לכיתות ב-ג |

דפי עבודה ספר ויקרא

מיועד לכיתות ג-ד |

דפי עבודה ספר במדבר

מיועד לכיתות ג-ד |

דפי עבודה ספר דברים

מיועד לכיתות ד-ה |

דפי עבודה ספר יהושע

מיועד לכיתות א-ג |

דפי עבודה ספר שופטים

מיועד לכיתות ב-ג |

דפי עבודה ספר שמואל א

מיועד לכיתות א-ג |

דפי עבודה ספר שמואל ב

מיועד לכיתות ה-ו |

דפי עבודה ספר מלכים א

מיועד לכיתות א-ג |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

דפי עבודה ספר שמות

מיועד לכיתות ב-ג |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה ספר ויקרא

מיועד לכיתות ג-ד |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה ספר במדבר

מיועד לכיתות ג-ד |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה ספר דברים

מיועד לכיתות ד-ה |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה ספר יהושע

מיועד לכיתות א-ג |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה ספר שופטים

מיועד לכיתות ב-ג |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה ספר שמואל א

מיועד לכיתות א-ג |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה ספר שמואל ב

מיועד לכיתות ה-ו |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה ספר מלכים א

מיועד לכיתות א-ג |
הרב ניסים כהן
קשר חי