אודותינו

'בני ציון' היא הבמה המרכזית של לימוד התנ"ך, בדרך הממשיכה את מסורת ישראל לדורותיה.

דרך זו מאגדת עשרות רבנים המתמחים בתנ"ך ומלמדים אותו במשך שנים רבות.

'בני ציון' הוקמה להנצחת זכרו של בן ציון חיים הנמן הי"ד, אשר מסר נפשו בקרב עם מחבלים בשכם.

בראש התכנית עומד הרב יואב אוריאל.

 


המוסדות בהם נוצרו תכני האתר

באתר 'בני ציון' מוצבים שיעורים ומאמרים ממספר גדול של ישיבות ומוסדות תורניים. להלן רשימת המוסדות (רשימה חלקית לפי א"ב):

ישיבת אילת | ישיבת אלון מורה | ישיבת הגולן | ישיבת הכותל | ישיבת הר ברכה | ישיבת הר המור | ישיבת כרמיאל | ישיבת מודיעין |  מוסדות 'בני דוד' בעלי | מוסדות מכינת 'עצם' | מכון מאיר | ישיבת 'מעלה אליהו' תל אביב | ישיבת מרכז הרב | ישיבת מצפה רמון | ישיבת נהורא | ישיבת עטרת כהנים | ישיבת קדומים | ישיבת רמת גן | ישיבת שבי חברון | ישיבת שדרות | ישיבת תורת החיים

  מדרשת הרובע | מדרשת אוריה | מוסדות בית מוריה - באר שבע | מכון עז לישראל | מכללה ירושלים | ימי העיון בתנ"ך


 עקרונות היסוד של תכנית 'בני ציון'

עקרונות היסוד

לימוד תנ"ך הוא התקרבות לשלימות חיים שהופיעה בימים קדומים. התנ"ך סולל דרך אל  קדושה מסדר גודל אחר, שאותה רק הנבואה יכולה לקלוט ולתאר.

לימוד ספרי הנבואה מלווה ביראה ובידיעת קטנותנו ביחס לדברי ה', ובכללם דברי חז"ל במשך הדורות.

דברי הנביאים משנים אותנו, מהפכים את נפשנו לטובה. בכל לימוד של כתבי הקודש מתגלים אופקים חדשים. מתגלה לאן יש לחתור ולאיזה אופק עלינו לשאוף.

"וכל דיבוריו יתברך מפי נביאיו שנכתבו בתנ"ך הם פועלים לדורות עולם בכל הנפשות מישראל בכל דור ודור להוליד בלבבם הרהורי תשובה והתעוררות לשוב, וה' יתברך מבטיח דלא ישוב ריקם" (ר' צדוק מלובלין, תקנת השבים עמוד קלב)

דרך הלימוד

הענקיות הנבואית הוטבעה בכל פרק, פסוק ומילה בתנ"ך. התקרבות אליה זוקקת לימוד המותאם לכך.

על כן אנו לומדים תנ"ך תוך שאיפה לגדלות:

  • התבוננות על כלל הפרק או הספר בו עוסקים. אנו עמלים על הבנת המבנה השלם והרצף של פרקי התנ"ך.

  • הכללת שני רבדי התנ"ך: תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. אנו משתדלים לפגוש את דבר ה' על שני אגפיו - פשטי הפסוקים עם דברי המדרשים והמפרשים.

  • איננו באים לחדש, אלא להיצמד ככל האפשר לדבר ה'. במידה וזוכים לחידושים, הרי הם נולדים בעקבות כך, במסגרת דרך זו.

  • השאיפה לשלימות שבדברי התנ"ך מכוונת אותנו תמיד אל נקודת הרוממות שבדברים - בכל פרשה ופרק אנו ממוקדים בשאלה: מהו הפלא המצוי בהם. ובמילים אחרות: היכן נמצאת בפסוקים הנקודה האלוקית שבן אנוש לא יכל להגיע אליה בעצמו.

  • חתירה להבנת הנחות היסוד של דברי הנביאים. דברי התנ"ך נראים לנו לעתים כמובנים מאליהם וכידועים לנו זה מכבר; אולם עיון בהנחות היסוד של הנביאים בונה מחדש את דרך החשיבה שלנו. ההתמקדות ב'מובן מאליו' של התנ"ך כפי העולה בכל פרק ופרשה, מגלה את דבר ה' במלוא גודלו.


סרטון תדמית