הבית של התנ"ך למורים

אגף המורים של בני ציון - בונים קומה בתנ"ך

 

המלצת העורך

חידות על פי א"ב על כל התורה + רש"י

מאת הרב עדי אצקוביץ'   

עבור לחידות
סדרה מומלצת - בראשית

ביאור הפסוקים - חומש בראשית

ביאור תמציתי וקולח המותאם למורים

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - שמות

שאלות מקיפות - חומש שמות

שאלות ותשובות המסייעות למורה ללמוד ולדייק, ומסייעות לתלמיד בחזרה ועבודה עצמית

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - ויקרא

חוברת סיכום פרשיות ויקרא

חוברת המסכמת את פרטי הקרבנות ופרטי המצוות לאורך חומש ויקרא

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - במדבר

שאלות ותשובות על פרשיות חומש במדבר

סיכום בדרך של שאלות ותשובות על כל פרשיות חומש במדבר

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - דברים

ספר דברים עם ביאור 'ושננתם'

ביאור נפלא בהיקפו ובתמציותו על סדר פסוקי החומש

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - יהושע

דגשים + שאלות על ספר יהושע

הכוונה וסיוע למורה לקראת לימוד ספר יהשוע

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - שופטים

שיעורים קצרים - הרב חנניה מלכה

שיעורי שמע המסייעים מאד למורה לבוא מוכן ללימוד הספר.

עבור לסדרה
חוברות תלמוד תורה מורשה

חוברות מומלצות למורים - תלמוד תורה מורשה

חוברות מושקעות להכוונה ולהדרכת המורה בלימוד פרשיות החומשים

עבור לחוברות
סדרה מומלצת - שמואל א

ערכים ומידות העולים מפסוקי ספר שמואל א

הדגשת הערכים והמידות הנלמדים מכל פרשיה לאורך הספר

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - מלכים א

ספר מלכים א עם ביאור 'ושננתם'

ביאור נפלא בהיקפו ובתמצתיותו על סדר ספר מלכים

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - שמואל ב

סיכומים על שמואל ב

סיכום תמציתי המחלק כל פרק לנושאים ועוקב אחר דגשים עיקריים בכל נושא

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - מלכים ב

דפי עבודה על מלכים ב

דפי עבודה איכותיים לחלוקה לתלמידים

עבור לסדרה
חדש באגף המורים

סיכומים שמואל א - פרקים כה-כו

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

סיכומים שמואל א - פרקים כא-כד

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

סיכומים שמואל א - פרקים טו-טז

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

עבור לאגף המורים

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 25 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קצר ולענין - נקודות מרכזיות על פי נושאים

כל מלך וממונה נבחר על ידי הקב"ה

הרמב"ן בפירושו על הפסוק (דברים יז, טו): "שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלקיך בו", מבאר (על פי הגמרא) שכל מלך ואף כל בעל שררה שולית יותר, אינו ממונה באופן אקראי, אלא הוא בחיר ה', נציגו של הקב"ה בעולם:

"ודעתי בדרך הפשט כי טעם [=פירוש המילים] 'אשר יבחר' [הוא] שכל מולך על עמים מאת האלהים היא לו, כעניין שכתוב (דניאל ד) 'די שליט עלאה במלכות אנשא ולמאן די יצבא יתננה', וכך אמרו (בבא בתרא צא, ב): 'אפילו ריש גרגותא מן שמיא מוקמי ליה' [=אפילו את הממונה על בורות המים ממנים מן השמים]. יאמר [=אמרה התורה:] 'שום תשים עליך מלך' – כל אשר יהיה נגזר מן השמים שימלוך ו[אף] אם הוא מקטני שבטי ישראל ומשפחתו הצעירה".

עבור למדור: קצר ולענין
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

מן המקרא לומדים את גדולת ה'

בהגהות לספר יש נוחלין (מודפס בסוף ספר השל"ה) כתב ר' אברהם הורביץ אחי השל"ה:

"ובודאי שלימוד המקרא הוא הלימוד הראשון והעצמי לכל אשר ירצה להיות שם בעל תורה. וגם מה נדבר ומה נצטדק שאנו משליכין אחר גוויותנו תורתו - הדברים אשר יצאו מפיו יתברך בעצם וראשונה, ומה גם שהוא המחוייב מחוק התורה, שגלוי וידוע שלימוד המקרא מלבשתו לאדם חכמה ויראה גדולה והכנעה יתרה לפניו יתברך, והחרדה והפחד מהעונשים על עוונותיו והחרטה הגמורה ממעשיו הרעים ועזיבת החטאים והתעוררות התשובה והרחקת העברות וזריזות המעשים, ובו ישיג ויראה האדם, לפי פשוט העניינים, גדולת אלוקינו ורב כוחו יתברך ויכולתו והשגתו...

ואף למי שתורתו אומנותו אי אפשר שיהיה שום לימוד בעולם דומה לגמרי ללמוד המקרא, דהיינו תנ"ך מתחילתן ועד סופן, ושיהיה בקי בהם. ועל כן אין שום טענה והתנצלות בעולם לפטור האדם עצמו מזה".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי