המלצת העורך

חידות על פי א"ב על כל התורה + רש"י

מאת הרב עדי אצקוביץ'   

עבור לחידות
סדרה מומלצת - בראשית

ביאור הפסוקים - חומש בראשית

ביאור תמציתי וקולח המותאם למורים

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - שמות

שאלות מקיפות - חומש שמות

שאלות ותשובות המסייעות למורה ללמוד ולדייק, ומסייעות לתלמיד בחזרה ועבודה עצמית

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - ויקרא

חוברת סיכום פרשיות ויקרא

חוברת המסכמת את פרטי הקרבנות ופרטי המצוות לאורך חומש ויקרא

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - במדבר

שאלות ותשובות על פרשיות חומש במדבר

סיכום בדרך של שאלות ותשובות על כל פרשיות חומש במדבר

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - דברים

ספר דברים עם ביאור 'ושננתם'

ביאור נפלא בהיקפו ובתמציותו על סדר פסוקי החומש

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - יהושע

דגשים + שאלות על ספר יהושע

הכוונה וסיוע למורה לקראת לימוד ספר יהשוע

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - שופטים

שיעורים קצרים - הרב חנניה מלכה

שיעורי שמע המסייעים מאד למורה לבוא מוכן ללימוד הספר.

עבור לסדרה
חוברות תלמוד תורה מורשה

חוברות מומלצות למורים - תלמוד תורה מורשה

חוברות מושקעות להכוונה ולהדרכת המורה בלימוד פרשיות החומשים

עבור לחוברות
סדרה מומלצת - שמואל א

ערכים ומידות העולים מפסוקי ספר שמואל א

הדגשת הערכים והמידות הנלמדים מכל פרשיה לאורך הספר

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - מלכים א

ספר מלכים א עם ביאור 'ושננתם'

ביאור נפלא בהיקפו ובתמצתיותו על סדר ספר מלכים

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - שמואל ב

סיכומים על שמואל ב

סיכום תמציתי המחלק כל פרק לנושאים ועוקב אחר דגשים עיקריים בכל נושא

עבור לסדרה
סדרה מומלצת - מלכים ב

דפי עבודה על מלכים ב

דפי עבודה איכותיים לחלוקה לתלמידים

עבור לסדרה
חדש באגף המורים

סיכום שופטים פרקים כ-כא

ב"ה   סיכום שופטים פרק כ' – המלחמה נגד שבט בנימין   * 400 אלף לוחמים מישראל נקהלים במצפה, ובעלה של...

סיכום שופטים פרקים יז-יט

ב"ה              הדגמות למצבו הירוד של העם{פרקים י"ז-כ"א}   סיכום שופטים פרק י"ז – פסל מיכה * מיכה{מהר...

עבור לאגף המורים

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קצר ולענין - נקודות מרכזיות על פי נושאים

מעלת הפניה אל ה' בלחש

ילקוט שמעוני פרשת ואתחנן:

"דבר אחר: 'ומי גוי גדול וגו'' – את מוצא כשאדם מתפלל מתפלל בלחישה בינו לבין המקום. למה? כי קרוב אני להם... ראה כבוד שחלק הקדוש ברוך הוא לישראל יותר ממלאכי השרת – שהמלאכים כשהן מקלסין בקול גדול הן מקלסין שנאמר: 'וקרא זה אל זה ואמר', מה כתיב בתריה? 'וינועו אמות הספים מקול הקורא'. ואף החיות מקלסות בקול גדול, שנאמר: 'ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול' למה? שהן רחוקים מן הקדוש ברוך הוא ואינן יודעין היכן הוא כבודו, שנאמר: 'ברוך כבוד ה' ממקומו'. אבל ישראל עומדין ומתפללין ויודעין שהקב"ה עומד אצלן, שנאמר: 'כי יעמוד לימין אביון'".

עבור למדור: קצר ולענין
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

דבר ה'

מהר"ל בספר תפארת ישראל (פרק נו):

"אבל הפירוש "דבר ה'" כולל תורה נביאים וכתובים, כי כל אלו שלשה הם "דבר ה'".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי