דגשים לפרשות חומש שמות

דגשים לפרשת שמות

משעבוד לגאולה - חלק א |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש שמות

23.43 דק'

דגשים לפרשות וארא - בא

משעבוד לגאולה - חלק ב |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש שמות

26.19 דק'

דגשים לפרשת בשלח

משעבוד לגאולה - חלק ג |

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש שמות

11.57 דק'

סדר ומשמעות בפרשות משפטים כי תשא

סדר האירועים ממתן תורה ועד לבניית המשכן, ומשמעותו של חטא העגל

מתוך סדרת השיעורים:
דגשים לפרשות חומש שמות

33.27 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

דגשים לפרשת שמות

משעבוד לגאולה - חלק א |
הרב עמירם אלבה 23.43 דק'
שיעור

דגשים לפרשות וארא - בא

משעבוד לגאולה - חלק ב |
הרב עמירם אלבה 26.19 דק'
שיעור

דגשים לפרשת בשלח

משעבוד לגאולה - חלק ג |
הרב עמירם אלבה 11.57 דק'
שיעור

דגשים לפרשת יתרו חלק א

הרב עמירם אלבה 19.29 דק'
שיעור

דגשים לפרשת יתרו חלק ב

הרב עמירם אלבה 29.27 דק'
שיעור

דגשים לפרשת משפטים

הרב עמירם אלבה 21.20 דק'
שיעור

סדר ומשמעות בפרשות משפטים כי תשא

סדר האירועים ממתן תורה ועד לבניית המשכן, ומשמעותו...
הרב עמירם אלבה 33.27 דק'
קשר חי