שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות ותשובות על כל חומש בראשית

להורדת קובץ וורד, יש ללחוץ על הכפתור: "הורד קובץ מצורף".

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשיות בראשית-נח

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת בראשית מה רצה ה' שיהיה בעולם שבגלל זה ברא הכל?...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת לך לך הקדמה לפרשת לך לך מי הם שלושת בני תרח?...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת וירא הסבר את המילים: וירא [ה' נראה אל אברהם], וישא...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת חיי שרה כמה שנים חיה שרה? 127 מהו הספד? במה היה...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת תולדות " ואלה תולדות יצחק בן אברהם , אברהם הוליד את...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת ויצא   היכן למד יעקב במשך 14 שנה? [בבית המדרש של...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת וישלח מדוע שלח יעקב שליחים אל עשו אחיו ? [להודיע לו...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת וישב מה קרה בשנים בהן גרו יעקב ובניו עם יצחק בארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת מקץ מה חלם פרעה ? כיצד התנהג שר המשקים ? [כפוי...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת ויגש מי נלחם במסירות נפש על אחיו והסכים להיות עבד...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

שאלות מקיפות - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת ויחי כמה שנים היה יעקב במצרים? [17] מה עשה כל אותן...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שאלות ותשובות על כל חומש בראשית

להורדת קובץ וורד, יש ללחוץ על הכפתור: "הורד קובץ...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשיות בראשית-נח

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
שיעור

שאלות מקיפות - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד יש ללחוץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב עמירם אלבה
קשר חי