שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

שאלות מקיפות - במדבר

פרשת במדבר פרק א' מפקד בני ישראל באיזה תאריך מתחיל חומש במדבר?___ א' באייר של השנה השניה ליציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

שאלות מקיפות - נשא

תחילת פרשת נשא. תפקידם של בני גרשון ומררי מהו הנושא של תחילת הפרשה?_____ תפקידם של בני גרשון ומררי במשא...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

שאלות מקיפות - בהעלותך

פרשת בהעלותך על פי רש"י בתחילת הפרשה: למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

שאלות מקיפות - שלח

שאלות על תחילת פרשת שלח מדוע סיפור מרים וסיפור המרגלים נכתבו בתורה סמוכים זה לזה?____ מכיון שהמרגלים ראו...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

שאלות מקיפות - קרח

שאלות על פרקים טז', יז' פרק ט"ז מי היה קורח?_____ בן יצהר בן קהת בן לוי. ובעצם.... בן דוד של משה...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

שאלות מקיפות - חוקת

פרק יט דיני פרה אדומה "זאת חוקת התורה". מדוע מצות פרה אדומה נקראת חוקה?____ מכיון שאנו לא מבינים את הטעם...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

שאלות מקיפות - בלק

תחילת פרשת בלק, פרק כב "וירא בלק בן ציפור" מה ראה בלק? [רשי]?____ הוא ראה את כל מה שקרה לסיחון ועוג,...

מתוך סדרת השיעורים:
שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שאלות מקיפות - במדבר

פרשת במדבר פרק א' מפקד בני ישראל באיזה תאריך...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - נשא

תחילת פרשת נשא. תפקידם של בני גרשון ומררי מהו...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - בהעלותך

פרשת בהעלותך על פי רש"י בתחילת הפרשה: למה...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - שלח

שאלות על תחילת פרשת שלח מדוע סיפור מרים וסיפור...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - קרח

שאלות על פרקים טז', יז' פרק ט"ז מי היה...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - חוקת

פרק יט דיני פרה אדומה "זאת חוקת התורה". מדוע...
הרב דביר אפלבוים
שיעור

שאלות מקיפות - בלק

תחילת פרשת בלק, פרק כב "וירא בלק בן ציפור" מה...
הרב דביר אפלבוים
קשר חי