ראש השנה

החייאת בן השונמית בראש השנה

אלישע גילה את הכח העליון של ראש השנה, כאשר ביום זה החיה את בנה של השונמית. ביאור כוחו של היום.

60 דק'

"וד' אלקים בשופר יתקע"

הקדמה: פסוקי השופרות המובאים מהנביאים בכל אחת מברכות "מלכויות", "זכרונות" ו"שופרות", הנאמרות בתפילת מוסף של...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

החייאת בן השונמית בראש השנה

אלישע גילה את הכח העליון של ראש השנה, כאשר ביום זה...
הרב אוהד תירוש 60 דק'
שיעור

"וד' אלקים בשופר יתקע"

הקדמה: פסוקי השופרות המובאים מהנביאים בכל אחת...
הרב איתן שנדורפי