משה רבנו

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד ילד. מה התחדש בעם ישראל עם לידת משה? כיצד נפתחו פתחי הגאולה?...

כ - 70 דק'

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל אורך תהליכי יציאת מצרים, וקשה להבין מהי חשיבותו: מדוע יש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות יחודיות שבאו מכיוונים שונים. דוקא מחמת הגיוון של המכות, יש לשים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

שני מוקדי השראת השכינה במשכן

פרשת תצוה | רוב אזור המשכן מוקדש לעבודת ה' הכוללת פעילות רבה, כגון: וידוי, שחיטה, קבלה, הולכה, קמיצה, הקטרה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש חידוש גדול ביחס למהלך המאורעות שהתרחשו עד כה בחטא העגל.

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

7 דק'

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו הכפולה של משה, כנאמר בפרשתנו (שמות, ב י-יא) "ויגדל הילד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

ענוותנותו של משה רבנו

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בפרשת בהעלותך מעידה התורה על משה רבנו: "והאיש משה ענו מאוד"?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

נבואת משה

פרשת בהעלותך | ההבדל המהותי בין מדרגת נבואת משה לנבואת שאר הנביאים.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת בהעלותך יש פסוק מיוחד המצביע את אופי המנהיגות המיוחד של משה:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

זעזועים בשכבות ההנהגה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות האחרונות קיים רצף של חטאים בהם נכשלים דווקא גדולי האומה. תחילתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ההיגיון של קורח והטעות הבסיסית שלו

פרשת קרח | ההיגיון של קורח, והטעות הבסיסית שלו קורח טען שאין מקום להתנשאות של משה ואהרון מעל שאר בני העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה בגדולתה של נבואת משה רבינו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

הפרידה ממשה בתחילת ספר דברים

נאום הביאור המופיע בתחילת ספר דברים כולל שישה מרכיבים עיקריים. הנקודה המרכזית החורזת את כולם היא הפרידה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

החשש הגדול עם מות משה

פרשת ואתחנן | הזדככות האמונה עם הסתלקות משה בימי משה רבנו זכו ישראל ל'פגישה' קרובה עם הקב"ה. תחת הנהגת משה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

הנבואה היא של עם ישראל

פרשת שופטים | היחס בין משה וישראל בספר דברים מאז הופעתו של משה רבנו, התגלה לכל אורך הדרך כי משה הוא אישיות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

ברית ה' על קיום הנבואה

פרשת שופטים | בפרשת שופטים משה מספר כיצד הקב"ה בישר לו שהוא ישלח נביאים לעם ישראל לאורך הדורות. מתנה אלוקית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

התבטלות יהושע כלפי משה וכלפי הקב"ה

התייחסות למושג תנ"ך בגובה העיניים. חיבור תורה שבכתב עם תושב"ע. ומתוך כך, ההזכרה הראשונה של יהושע בתנ"ך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד...
הרבנית בת שבע אליהו (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסדר של עשר המכות

פרשות וארא - בא | הקב"ה היכה את מצרים במכות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שני מוקדי השראת השכינה במשכן

פרשת תצוה | רוב אזור המשכן מוקדש לעבודת ה' הכוללת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש...
הרב יואב אוריאל 7 דק'
שיעור

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו...
הרב ערן טמיר
שיעור

ענוותנותו של משה רבנו

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בפרשת בהעלותך מעידה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

נבואת משה

פרשת בהעלותך | ההבדל המהותי בין מדרגת נבואת משה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

זעזועים בשכבות ההנהגה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההיגיון של קורח והטעות הבסיסית שלו

פרשת קרח | ההיגיון של קורח, והטעות הבסיסית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הפרידה ממשה בתחילת ספר דברים

נאום הביאור המופיע בתחילת ספר דברים כולל שישה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החשש הגדול עם מות משה

פרשת ואתחנן | הזדככות האמונה עם הסתלקות משה בימי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנבואה היא של עם ישראל

פרשת שופטים | היחס בין משה וישראל בספר דברים מאז...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברית ה' על קיום הנבואה

פרשת שופטים | בפרשת שופטים משה מספר כיצד הקב"ה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התבטלות יהושע כלפי משה וכלפי הקב"ה

התייחסות למושג תנ"ך בגובה העיניים. חיבור תורה...
הרב יואל מנוביץ'