בית המקדש השלישי

נתינה מלב טהור

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארת מדרגה חדשה של עבודת ה' - נדבת הלב. זוהי המדריגה השלימה והעליונה שתתגלה בבניין בית...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

תיאור בית המקדש השלישי

פרקים מ-מג | יחזקאל מתאר בפירוט והרחבה את מבנה בית המקדש השלישי. תיאור בית המקדש באופן חי יחזיק את אמונת העם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה בזמן הגאולה למעמד מפליא - הוא היחיד שיכנס בשער המזרחי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

תאור בית המקדש השלישי

פרק מ - מג | למה דווקא ארבע עשרה שנה אחרי החורבן הנביא מקבל נבואה זו? לאחר שיחזקאל ראה את גלות השכינה, מראים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

49:00 דק'

עבודת הכוהנים בבית המקדש השלישי

פרק מד פס' טו - מה פס' ח | למה הכוהנים יהיו חייבים להביא קרבן מנחה בבית המקדש השלישי?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

56:20 דק'

מידות בית המקדש והעיר

פרק מה | האם המידות המתוארות בפרקנו הן כפשוטן, או שהן באות לתאר עניין רוחני?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:22 דק'

חזון הבית השלישי

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | בהפטרת השבת אנו קוראים חלק מתוך החזון העתידי של יחזקאל – בניין הבית השלישי שיוקם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נתינה מלב טהור

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארת מדרגה חדשה של עבודת ה'...
הרב שלמה אבינר
שיעור

תיאור בית המקדש השלישי

פרקים מ-מג | יחזקאל מתאר בפירוט והרחבה את מבנה בית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תאור בית המקדש השלישי

פרק מ - מג | למה דווקא ארבע עשרה שנה אחרי החורבן...
הרב יצחק בן שחר 49:00 דק'
שיעור

עבודת הכוהנים בבית המקדש השלישי

פרק מד פס' טו - מה פס' ח | למה הכוהנים יהיו חייבים...
הרב יצחק בן שחר 56:20 דק'
שיעור

מידות בית המקדש והעיר

פרק מה | האם המידות המתוארות בפרקנו הן כפשוטן, או...
הרב אחיקם גץ 35:22 דק'
שיעור

חזון הבית השלישי

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | בהפטרת השבת אנו קוראים...
הרב יואב אוריאל