ארון הברית

איסור הסרת הבדים מן הארון

פרשת תרומה | "בטבעֹת הארֹן יהיו הבדים, לא יסֻרו ממנו" הקדמה          בפרשת תרומה מצוה ד' את משה על עשיית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"ארון הברית" - אחד או שנים?

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק י'): א. "בעת ההִוא אמר ד' אלי: פסל לך שני לוחֹת אבנים כראשֹנים, ועלה אלי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

על מי מוטלת המצוה לשאת את ארון הברית?

פרשת וילך | הצגת הבעיה בפרשת במדבר נאמר: "ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

נסיעת הארון ומעבר הירדן

פרקים ג-ד | המעבר מניסי עמוד הענן ועמוד האש לניסי ארון הברית, שמבטא את ההדרכה האלוקית הקבועה בארץ. ומעבר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יהושע

הארון נושא את נושאיו

פרק ד | הקדמה חז"ל ורבותינו הראשונים דנו בשאלה על מי מוטלת המצוה לשאת את ארון הברית: האם על הלויים, או על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

לשאת את ארון ה' בארץ

פרק ד | לשאת את הארון על הכתפיים. איך יהושע מצליח להכניס את כל עם ישראל להיות חלק מפעולה זו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

הליכה כנגד הטבע והיצרים

פרק ו | "ויהי בנסוע הארון.." יש משהו בארון הברית שהוא מבשר בשורה לאנושות כולה- "יפוצו אויביך וינסו משנאיך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

מבט כללי על העלאת הארון לירושלים

רקע כללי המשנה במסכת זבחים (פי"ד מש' ד-ח) מבארת: "עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם...

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלֹשים אלף. ב. ויקם וילך דוד וכל העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

העלאת הארון לירושלים

פרק ו | באופן טבעי נאספים סביב דוד המון אנשים, עמ"י נאסף סביב הלב, סביב דוד, ורואים במלך עצמם ובשרם. עכשיו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

ארון ה'

פרק ז | המלחמות המרכזיות הסתיימו. מלכות ישראל מתחילה לעמוד, מתעוררת בלב דוד לעשות משהו, הוא מוטרד מכך שארון...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

האם דוד טעה בנשיאתו את הארון בעגלה?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וַיִוָעץ דויד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד. ב. ויאמר דויד לכל קהל ישראל:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק טו | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויעש לו בתים בעיר דויד, ויכן מקום לארון האלקים ויט לו אהל". כלומר: דוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

"הבמה אשר בגבעון"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו, בתיאור הליכת שלמה לגבעון: "וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

הכנסת הארון לקדש הקדשים בחנוכת בית המקדש הראשון

פרק ו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: מא. "ועתה קומה ד' אלקים לנוחך, אתה וארון עזך, כהניך ד' אלקים ילבשו תשועה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

איסור הסרת הבדים מן הארון

פרשת תרומה | "בטבעֹת הארֹן יהיו הבדים, לא יסֻרו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארון הברית" - אחד או שנים?

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק י'): א. "בעת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על מי מוטלת המצוה לשאת את ארון הברית?

פרשת וילך | הצגת הבעיה בפרשת במדבר נאמר: "ובא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נסיעת הארון ומעבר הירדן

פרקים ג-ד | המעבר מניסי עמוד הענן ועמוד האש לניסי...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

הארון נושא את נושאיו

פרק ד | הקדמה חז"ל ורבותינו הראשונים דנו בשאלה על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לשאת את ארון ה' בארץ

פרק ד | לשאת את הארון על הכתפיים. איך יהושע מצליח...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

ארון ה' בארץ פלשתים

הרב אליעזר קשתיאל כ - 70 דק'
שיעור

הליכה כנגד הטבע והיצרים

פרק ו | "ויהי בנסוע הארון.." יש משהו בארון הברית...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

מבט כללי על העלאת הארון לירושלים

רקע כללי המשנה במסכת זבחים (פי"ד מש' ד-ח) מבארת:...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העלאת הארון לירושלים

פרק ו | באופן טבעי נאספים סביב דוד המון אנשים,...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

ארון ה'

פרק ז | המלחמות המרכזיות הסתיימו. מלכות ישראל...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

האם דוד טעה בנשיאתו את הארון בעגלה?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וַיִוָעץ דויד עם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק טו | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויעש לו בתים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"הבמה אשר בגבעון"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו, בתיאור הליכת שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הכנסת הארון לקדש הקדשים בחנוכת בית המקדש הראשון

פרק ו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: מא. "ועתה קומה ד'...
הרב איתן שנדורפי