תורה

שאלות ותשובות על פרשיות חומש בראשית

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |

דפי עבודה ספר שמות

מיועד לכיתות ב-ג |

שאלות ותשובות על פרשיות חומש שמות

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ מצורף'

דפי עבודה ספר ויקרא

מיועד לכיתות ג-ד |

שאלות ותשובות על פרשיות חומש ויקרא

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |

דפי עבודה ספר במדבר

מיועד לכיתות ג-ד |

שאלות ותשובות על פרשיות חומש במדבר

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |

דפי עבודה ספר דברים

מיועד לכיתות ד-ה |

שאלות ותשובות על פרשיות חומש דברים

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

חוברת עבודה לתלמיד- חומש בראשית

תלמוד תורה מורשה 11 שיעורים
סדרה

חידות על פי א"ב

הרב עדי איצקוביץ' 12 שיעורים
סדרה

חידות על פירוש רש"י על פי א"ב

הרב עדי איצקוביץ' 12 שיעורים
סדרה

חוברות - חומש בראשית

תלמוד תורה מורשה 11 שיעורים
סדרה

ביאור הפסוקים חומש בראשית

הרב מנחם אליהו 13 שיעורים
סדרה

שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש בראשית

הרב עמירם אלבה 12 שיעורים
סדרה

דגשים לפרשות חומש בראשית

הרב עמירם אלבה 4 שיעורים
סדרה

דגשים למלמדים - חומש בראשית

הרב נחום אריאל 12 שיעורים
סדרה

ביאורי מילים ושאלות חזרה חומש בראשית

הרב עדי איצקוביץ' 9 שיעורים
סדרה

פשט הפסוקים

הרב בניה כהן 11 שיעורים
סדרה

שאלות חזרה על חומש בראשית

הרב בניה כהן 10 שיעורים
סדרה

חידות על פי א"ב - חומש שמות

הרב עדי איצקוביץ' 11 שיעורים
סדרה

חידות על פירוש רש"י על פי א"ב - חומש שמות

הרב עדי איצקוביץ' 9 שיעורים
סדרה

חוברות ת"ת מורשה - חומש שמות

תלמוד תורה מורשה 9 שיעורים
סדרה

שאלות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

הרב עמירם אלבה 11 שיעורים
סדרה

ביאור הפסוקים חומש שמות

הרב מנחם אליהו 11 שיעורים
סדרה

דגשים לפרשות חומש שמות

הרב עמירם אלבה 7 שיעורים
סדרה

שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש שמות

הרב דביר אפלבוים 8 שיעורים
סדרה

חוברת עבודה לתלמיד- חומש שמות

תלמוד תורה מורשה 9 שיעורים
סדרה

ביאורי מילים ושאלות חזרה חומש שמות

הרב עדי איצקוביץ' 10 שיעורים
סדרה

שאלות חזרה על חומש שמות

הרב בניה כהן 6 שיעורים
סדרה

פשט הפסוקים

הרב בניה כהן 8 שיעורים
סדרה

חידות על פי א"ב - חומש ויקרא

הרב עדי איצקוביץ' 10 שיעורים
סדרה

חידות על פירוש רש"י פי א"ב - חומש ויקרא

הרב עדי איצקוביץ' 10 שיעורים
סדרה

חוברות - חומש ויקרא

תלמוד תורה מורשה 10 שיעורים
סדרה

שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש ויקרא

הרב דביר אפלבוים 10 שיעורים
סדרה

ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

הרב אורי שטמלר 10 שיעורים
סדרה

חוברת סיכום פרשיות ויקרא

הרב עמוס נתנאל 2 שיעורים
סדרה

ביאורי מילים ושאלות חזרה - חומש ויקרא

הרב עדי איצקוביץ' 8 שיעורים
סדרה

חידות על פי א"ב - חומש במדבר

הרב עדי איצקוביץ' 10 שיעורים
סדרה

חידות על רש"י על פי א"ב - חומש במדבר

הרב עדי איצקוביץ' 10 שיעורים
סדרה

דגשים לפרשות חומש במדבר

הרב עמירם אלבה 14 שיעורים
סדרה

שאלות ותשובות מקיפות למורה ולתלמיד - חומש במדבר

הרב דביר אפלבוים 7 שיעורים
סדרה

סיכומים על חומש במדבר

הרב שמעון לוי 9 שיעורים
סדרה

ביאור הפסוקים - חומש במדבר

הרב אורי שטמלר 4 שיעורים
סדרה

חוברות ת"ת מורשה - חומש במדבר

תלמוד תורה מורשה 10 שיעורים
סדרה

חידות על פי א"ב - חומש דברים

הרב עדי איצקוביץ' 11 שיעורים
סדרה

חידות על רש"י על פי א"ב - חומש דברים

הרב עדי איצקוביץ' 11 שיעורים
סדרה

סיכומים על חומש דברים

הרב שמעון לוי 6 שיעורים
סדרה

ביאור הפסוקים - חומש דברים

הרב אורי שטמלר 4 שיעורים
שיעור

דפי עבודה על ספר בראשית

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ספר בראשית עם ביאור ושננתם

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

שאלות ותשובות על פרשיות חומש בראשית

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |
הרב יצחק עמראני
שיעור

ערכים ומידות העולים מפסוקי חומש בראשית

הרב יצחק עמראני
שיעור

ביאורי מילים - חומש בראשית

מסדרת 'מקרא מבואר' |
הרב יצחק עמראני
שיעור

בראשית עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

שאלות חזרה - בראשית

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

דפי עבודה ספר שמות

מיועד לכיתות ב-ג |
הרב ניסים כהן
שיעור

ספר שמות עם ביאור ושננתם

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

שאלות ותשובות על פרשיות חומש שמות

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |
הרב יצחק עמראני
שיעור

ערכים ומידות העולים מפסוקי חומש שמות

הרב יצחק עמראני
שיעור

ביאורי מילים - חומש שמות

מסדרת 'מקרא מבואר' |
הרב יצחק עמראני
שיעור

שמות עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

שאלות ותשובות - חומש שמות

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

דפי עבודה ספר ויקרא

מיועד לכיתות ג-ד |
הרב ניסים כהן
שיעור

גוף ונשמה בחומש ויקרא - הרב עמירם אלבה

46.54 דק'
שיעור

ספר ויקרא עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

שאלות ותשובות על פרשיות חומש ויקרא

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |
הרב יצחק עמראני
שיעור

ערכים ומידות העולים מפסוקי חומש ויקרא

הרב יצחק עמראני
שיעור

ביאורי מילים - חומש ויקרא

מסדרת 'מקרא מבואר' |
הרב יצחק עמראני
שיעור

ויקרא עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

שאלות חזרה - ויקרא

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

דפי עבודה ספר במדבר

מיועד לכיתות ג-ד |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה על ספר במדבר

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ספר במדבר עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

שאלות ותשובות על פרשיות חומש במדבר

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |
הרב יצחק עמראני
שיעור

ערכים ומידות העולים מפסוקי חומש במדבר

הרב יצחק עמראני
שיעור

ביאורי מילים - חומש במדבר

מסדרת 'מקרא מבואר' |
הרב יצחק עמראני
שיעור

במדבר עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

דפי עבודה ספר דברים

מיועד לכיתות ד-ה |
הרב ניסים כהן
שיעור

דפי עבודה על ספר דברים

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ספר דברים עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

שאלות ותשובות על פרשיות חומש דברים

בסוף רשימת השאלות על כל פרשה, מופיעות התשובות |
הרב יצחק עמראני
שיעור

ערכים ומידות העולים מפסוקי חומש דברים

הרב יצחק עמראני
שיעור

ביאורי מילים - חומש דברים

מסדרת 'מקרא מבואר' |
הרב יצחק עמראני
שיעור

דגשים והכוונה - ספר דברים

הרב חסדאי בר אור
שיעור

דגשים והכוונה - ספר שמות

הרב חסדאי בר אור
שיעור

דברים עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

שאלות חזרה - דברים

ושננתם - אוצר התורה
קשר חי