תורה

קין - בעל תשובה

עד כמה אמתית היתה תשובתו של קין? כיצד השפיעה תשובה זו על מעשיו לאחר החטא?

כ - 70 דק'

טבלת עשרים הדורות הראשונים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

מה פירוש המושג 'צלם אלוקים'?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

מה פירוש המושג 'עזר כנגדו'?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

איזו מיתה נגזרה על האדם בעקבות אכילת עץ הדעת?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

דמותו של חנוך

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

שירתו של למך לשתי נשיו

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

בני האלקים ובנות האדם

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

ברית עולם

היחס לברית בפסוקי התורה |

כ-46 דק'

דמותו וצדקותו של נח

מתוך הספר 'ברית עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

"וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתָּךְ" - איזו ברית?

מתוך הספר 'ברית עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

"בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה"

מתוך הספר 'ברית עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

מהותה וייעודה של סדום

לאיזור סדום ועמורה יש ייעוד נשגב. אך בצד ייעוד זה עלול איזור זה להידרדר לרשעה נוראה.

ברית בין הבתרים - המשמעות הסמלית

מתוך הספר 'אהבת איתן' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

"וְדוֹר רְבִיעִי יָשׁוּבוּ הֵנָּה" – רביעי למה?

מתוך הספר 'אהבת איתן' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

"צחוק עשה לי אלוקים"

בשיעור זה נעסוק בצחוק של שרה סביב הולדת יצחק, ובתופעת הצחוק בתנ"ך באופן כללי

כ - 70 דק'

בין שער סדום לשער בית לחם

מהו הקשר שאותו ראו חז"ל בין לוט בסדום לבין רות אמה של מלכות'? וכיצד הדיוק בפסוקי ספר בראשית העוסקים בנישואי...

כ-70 דק'

"ולאום מלאום יאמץ"

בחינת יחסי יעקב ועשיו, על פי היעוד שנאמר לרבקה כבר מן הבטן | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

בין רחל ללאה

עיון בדמויותיהן של רחל מול לאה- לבירור בניין האומה הישראלית אז והיום.

כ - 70 דק'

"ויפגע במקום ההוא"

החידוש באישיותו של יעקב אבינו המתגלה טרם צאתו לחרן בהגעתו למקום המקדש ובחלום הסולם

כ - 70 דק'

'פלך של שתיקה' - עוצמת השתיקה של רחל

בשיעור נעסוק בעוצמת השתיקה של רחל אמנו לאורך תחנות בספר בראשית ומשמעותה בבניית בית ישראל

כ-70 דק'

בשדה ועל הבאר

מפגשי יצחק ורבקה, יעקב ורחל |

כ-70 דק'

"ביום השלישי בהיותם כואבים"

בכל התורה כולה המילה "כאב" מופיעה רק פעם אחת: בהקשר לברית המילה של אנשי שכם. האם יש להסיק מכך שהכאב במקרא הוא...

כ - 70 דק'

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הבנת התנהגות יהודה, התנהגות תמר ודרכה של ההשגחה האלוקית.

כ - 70 דק'

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד מחלוקת זו בנתה את עם ישראל? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא במחלוקת קבועה איתם לאורך פרשיות בראשית?

כ - 45 דק'

פלך של שתיקה

למעלה מעשרים שנה היה יוסף שרוי בנתק מארצו ומבית אביו מתוכם שלוש עשרה שנה שלא מרצונו. אך תשע שנים היה משנה...

כ - 70 דק'

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של יוסף הצדיק

כ-70 דק'

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

האמת והשלום אהבו

סוגיות מוסריות בספר בראשית ובתנ"ך |

כ - 70 דק'

"בא אחיך במרמה"

משברי אחוה בספר בראשית |

כ - 70 דק'

חלומות בספר בראשית

תופעת החלומות היא תופעה מרכזית ויחודית של ספר בראשית. כיצד התווה הקב"ה את המאורעות באמצעות החלומות השונים?

כ - 70 דק'

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד ילד. מה התחדש בעם ישראל עם לידת משה? כיצד נפתחו פתחי הגאולה?...

כ - 70 דק'

דצ"ך עד"ש באח"ב

סקירה על מכות מצרים, מהותן והסדר שלהן. |

כ - 70 דק'

הערב רב ביציאת מצרים

מדוע צירף משה את הערב רב לעלות עם ישראל ממצרים? ומדוע אמר משה לפרעה שישראל יצאו לשלושת ימים בלבד?

11.30 דק'

"דרך שלושת ימים"

מדוע נדרש משה להודיע לפרעה על יציאה לשלושה ימים ולא על יציאה לחירות? מה בני ישראל יודעים? האם יש כאן רק מהלך...

כ - 70 דק'

על מה נצטוו ישראל במרה?

ציווי ישראל ב'חוק ומשפט' שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט (שמות טו, כה) - "במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה...

פרשת המן - השתדלות ובטחון

'לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן' - עיון בפסוקי פרשת המן בספר שמות

כ-70 דק'

מסה ומריבה (ויבא עמלק)

מתוך פסוקי פרשת "ויבוא עמלק וילחם עם ישראל". נברר את שורש החולשה שהביא למלחמת עמלק ברפידים. מהו היסוד המחולל...

כ-70 דק'

מתן תורה

כיצד מתגלה הנשמה הישראלית מן השמים ומן הארץ כאחד? נשמת התורה: גילוי שכינה בעולם.

כ - 70 דק'

הכפיה והרצון במתן תורה

מתן תורה- כפיה דתית או התעוררות הרצון והטבע היהודי? הכרת התורה בעולם, ההבדל בין תורה בחו"ל לתורה בארץ ישראל

כ - 70 דק'

מעמד הר סיני בנביאים ובכתובים

מעקב אחרי האזכורים השונים של מעמד הר סיני בנביאים והכתובים.

כ - 70 דק'

מקומה של פרשת משפטים

שטף המצוות שבפרשת משפטים מופיע בזמן מפתיע - מה תפקיד המצוות הרבות של חיי היום יום לאחר המעמד הגדול? | השיעור...

כ - 70 דק'

עבד כנעני - מהותו ועניינו

מדוע זה מוסרי שאדם לוקח לעצמו עבד והופך לבעלים שלו? למה מחנכת אותנו התורה בפרשת עבד כנעני?

12 דק'

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית המקדש, ובמשמעות תפקיד אריגת הפרוכת של נשות עם ישראל | השיעור...

כ - 70 דק'

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

שמן המשחה - בימי משה ולדורות

שאלה מדוע בבית שני לא הכינו שמן המשחה? תשובה א. כתב הרמב"ם בספר המצוות (עשה לה): "שצונו שיהיה לנו שמן...

בין המשכן לחטא העגל

המשכן - לכתחילה או בדיעבד ומה מקומו בעולם העתיד? | השיעור מיועד לנשים

"שובו אלי"

חטא העגל הוא שורש החטאים כולם. מהו השורש של חטא העגל, וכיצד שבים ממנו ומתקנים אותו. | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

עם קשה עורף

במילים אלה מנמק הקב"ה את הסיבה להשמדת העם החוטא בעגל, והקמת עם חדש מזרעו של משה. באותן מילים ממש, מתנסח משה...

כ - 70 דק'

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ מצורף'

טומאת הלידה ומהותה

מדוע הטומאה נלווית ללידה? מדוע זהו מאורע מטמא? בהקשר לשאלה זו יבואר מהו המושג טומאה.

7.45 דק'

'באר הבהרת' - דיני הצרעת על פי סדר הפסוקים

בחוברת זו מפורטים הדינים העיקריים של הצרעת, בבהירות ובתמצית, על פי סדר הפסוקים.

"אמת מה נהדר"

נעסוק במהות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים - על מה באה עבודתו לכפר?

כ - 70 דק'

סוגיות בפרשת קדושים

סוגיות בפרשת קדושים- ארץ וחברה, קדושה ועריות. |

כ - 70 דק'

(מצגת) קבלת היסורים, ובמיוחד במלכות בית דוד

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

שכינה בתוך החיים - ספר ויקרא

הקדמה לספר ויקרא - כיצד הדינים הפרטניים של המשכן והקרבנות הן ביטוי של השכינה בישראל

כ - 70 דק'

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל....

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל בו מתחילים הלויים לעבוד: לקראת סוף פרשת במדבר, מצווה ה' את...

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את...

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני הנזיר, עולה שהנזיר מחויב בשלשה דינים עיקריים: התנזרות מוחלטת...

התרים את הארץ

הבנת חטא המרגלים על פי המקומות השונים בתנך בהם הוא מופיע | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

בדרך לארץ - זהות במשבר

הדור שיצא ממצרים היה אמור להיכנס לישראל, משבר זהות קטע את הכל. בשיעור נחפש את שורשיו ודרכי הטיפול. זאת גם...

כ - 70 דק'

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'

חטא קורח ולקחו

שיעור זה עוסק בדמותו של קורח, הסיבה לחטאו, מהות החטא, ותיקונו.

כ - 70 דק'

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

בן בעור ובעל פעור

חטא הפעור בשיטים, על מפתנה של ארץ ישראל, מביא את עם ישראל לנסיון קשה ולתוצאות קשות מאוד. מהו החטא ובמה הוא...

כ - 70 דק'

הפרהסיא הציבורית - בין זמרי לפנחס

הריגת זמרי על ידי פנחס לא באה לכפר על חטא פרטי של גילוי עריות. היה זה מאבק על דמותו של הציבור בעם ישראל.

כ - 70 דק'

פרשת בלעם

מהו פשר תופעת הנבואה המפליאה שהעניק הקב"ה לבלעם? כלפי מה מכוונות הברכות שבירך את ישראל?

כ - 70 דק'

בנות צלפחד בחבלי משיח

לימוד בפרקי התנ"ך והתושב"ע לבירור היחס בין העצמיות לבין אלוקי העם והארץ, בימים ההם בזמן הזה.

כ - 70 דק'

טבלת קרבנות הציבור הקבועים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

"והטיפו ההרים עסיס"

היין בנבואת יואל הנביא |

כ-70 דק'

ערי המקלט

מדוע לומד הרמב"ם על הגאולה מפרשת ערי מקלט? ומדוע הזדרז משה רבינו להבדיל שלוש ערי מקלט לפני מותו?

כ - 70 דק'

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

הקרבנות שקרבו במדבר

שאלה אלו קרבנות נהגו בזמן הליכת ישראל במדבר ארבעים שנה ומדוע קרבנות אחרים לא נהגו? הקדמה נאמר בשבת (פז...

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך | האם ציוותה התורה לקרוא לשלום גם לעמי כנען? אם כן - מדוע...

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה מעמדו מתגלים לנו דברים מעניינים. יש דינים בהם הוא קרוב לכהן...

פרשת אשת יפת תואר

פרשת אשת יפת תואר צריכה לימוד רב - באלו תנאים מתירה התורה לקיחת אישה שכזו? מה בפרשה זו לכתחילה ומה בדיעבד...

כ - 70 דק'

היחס לגרים ולגרים תושבים

עיון בפרשת "לא תסגיר עבד אל אדוניו" |

כ-70 דק'

סיכום דברי המפרשים לאורך פסוקי פרשת ניצבים

פרשת ניצבים: מהות הברית: (פס' ט') רש"י: משה רבינו כינס את כל עם ישראל כדי שיכרתו ברית עם ה'. כבר בסוף...

מוסר המלחמה בספר דברים

סוגיית המלחמה היא סוגיה בולטת בספר דברים. עיון בפרשיות השונות העוסקות בענין.

כ - 70 דק'

כי תבואו אל הארץ

בשיעור זה נעסוק במעקב אחרי הופעת הביטוי 'כי תבוא/ וכי תבואו אל הארץ' בחומשים השונים, והבנת תפיסת האדמה...

כ-70 דק'

'משנה תורה' - שני או שונה?

איך ללמוד את ספר דברים המעמיק קומה נוספת על גבי החומשים הקודמים

כ-70 דק'

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת לפירוש, כראב"ע, ויש שכתבו...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

הרב אבינר על פרשיות בראשית

הרב שלמה אבינר 10 שיעורים
סדרה

הרב שלמה אבינר על פרשיות בראשית

הרב שלמה אבינר 15 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 9 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש בראשית

הרב אלי אדלר 14 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - בראשית

הרב יצחק בן שחר 4 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש בראשית

הרב איתן שנדורפי 70 שיעורים
סדרה

שיעורים-חומש בראשית

הרב אוהד תירוש 24 שיעורים
סדרה

פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

הרב אליעזר קשתיאל 10 שיעורים
סדרה

דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

הרב יואב אוריאל 43 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים על ספר בראשית

הרב איתן קופמן 9 שיעורים
סדרה

פרשיות בראשית

הרב נתן רוטמן 6 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות בראשית

הרב יהושע שפירא 53 שיעורים
סדרה

פרשת שבוע-בראשית

הרב דוד ג'יאמי 36 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 24 שיעורים
סדרה

בראשית- מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 50 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

הרב נועם ונגרובר 7 שיעורים
סדרה

מבט מגבוה על חומש בראשית

הרב יואב אוריאל 10 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר בראשית - אורות מודיעין

הרב מאיר נאמן 4 שיעורים
סדרה

רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

הרבנית נורית גאל דור (לנשים) 11 שיעורים
סדרה

חומש בראשית - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 12 שיעורים
סדרה

חומש בראשית - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 12 שיעורים
סדרה

הארות באונקלוס

הרב יהונתן עידן 12 שיעורים
סדרה

פשט בפרשה

הרב עמנואל בן ארצי 23 שיעורים
סדרה

לשון הקודש בפרשה

הרב יהונתן מיכאלי 34 שיעורים
סדרה

עולמות חדשים בפרשה

הרב יוסף שילר 19 שיעורים
סדרה

גילויים בפרשה

הרב שלמה מונדשיין 10 שיעורים
סדרה

מידות בפרשה

הרב חגי ולוסקי 14 שיעורים
סדרה

הרב קשתיאל על פרשיות שמות

הרב אליעזר קשתיאל 23 שיעורים
סדרה

דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הרב יואב אוריאל 41 שיעורים
סדרה

מבט מגבוה על חומש שמות

הרב יואב אוריאל 13 שיעורים
סדרה

הרב אבינר על פרשיות שמות

הרב שלמה אבינר 19 שיעורים
סדרה

הרב אבינר על פרשיות שמות

הרב שלמה אבינר 21 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 12 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש שמות

הרב אלי אדלר 14 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שמות

הרב יצחק בן שחר 9 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש שמות

הרב איתן שנדורפי 71 שיעורים
סדרה

שיעורים- חומש שמות

הרב אוהד תירוש 12 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים על ספר שמות

הרב איתן קופמן 10 שיעורים
סדרה

פרשיות שמות

הרב נתן רוטמן 7 שיעורים
סדרה

פרשת שבוע-שמות

הרב דוד ג'יאמי 30 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - שמות

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 29 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות שמות

הרב יהושע שפירא 34 שיעורים
סדרה

שמות- מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 40 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש שמות

הרב נועם ונגרובר 4 שיעורים
סדרה

הארות באונקלוס

הרב יהונתן עידן 9 שיעורים
סדרה

פשט בפרשה

הרב עמנואל בן ארצי 21 שיעורים
סדרה

עולמות חדשים בפרשה

הרב יוסף שילר 21 שיעורים
סדרה

לשון הקודש בפרשה

הרב יהונתן מיכאלי 32 שיעורים
סדרה

חומש שמות - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 11 שיעורים
סדרה

חומש שמות - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 11 שיעורים
סדרה

מידות בפרשה

הרב חגי ולוסקי 21 שיעורים
סדרה

הרב אבינר על פרשיות ויקרא

הרב שלמה אבינר 7 שיעורים
סדרה

הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

הרב שלמה אבינר 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 8 שיעורים
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש ויקרא

הרב אלי אדלר 7 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ויקרא

הרב יצחק בן שחר 6 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש ויקרא

הרב איתן שנדורפי 41 שיעורים
סדרה

שיעורים- חומש ויקרא

הרב אוהד תירוש 25 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים על ספר ויקרא

הרב איתן קופמן 6 שיעורים
סדרה

פרשיות ויקרא

הרב נתן רוטמן 4 שיעורים
סדרה

פרשת שבוע- ויקרא

הרב דוד ג'יאמי 16 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 17 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות ויקרא

הרב יהושע שפירא 27 שיעורים
סדרה

חומש ויקרא - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

ויקרא - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 27 שיעורים
סדרה

פשט בפרשה

הרב עמנואל בן ארצי 16 שיעורים
סדרה

לשון הקודש בפרשה

הרב יהונתן מיכאלי 19 שיעורים
סדרה

עולמות חדשים בפרשה

הרב יוסף שילר 17 שיעורים
סדרה

הארות באונקלוס

הרב יהונתן עידן 4 שיעורים
סדרה

חומש ויקרא - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

חומש ויקרא - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

מידות בפרשה

הרב חגי ולוסקי 13 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 14 שיעורים
סדרה

הרב שלמה אבינר על פרשיות במדבר

הרב שלמה אבינר 16 שיעורים
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הרב יואב אוריאל 31 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש במדבר

הרב אלי אדלר 4 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - במדבר

הרב יצחק בן שחר 8 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש במדבר

הרב איתן שנדורפי 43 שיעורים
סדרה

שיעורים- חומש במדבר

הרב אוהד תירוש 38 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים בספר במדבר

הרב איתן קופמן 7 שיעורים
סדרה

פרשיות במדבר

הרב נתן רוטמן 14 שיעורים
סדרה

פרשת שבוע- במדבר

הרב דוד ג'יאמי 25 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 19 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות במדבר

הרב יהושע שפירא 23 שיעורים
סדרה

ספר במדבר - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

הרב נועם ונגרובר 5 שיעורים
סדרה

במדבר- מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 33 שיעורים
סדרה

הרב שלמה אבינר על פרשיות במדבר

הרב שלמה אבינר 19 שיעורים
סדרה

פשט בפרשה

הרב עמנואל בן ארצי 11 שיעורים
סדרה

לשון הקודש בפרשה

הרב יהונתן מיכאלי 25 שיעורים
סדרה

עולמות חדשים בפרשה

הרב יוסף שילר 20 שיעורים
סדרה

חומש במדבר - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 9 שיעורים
סדרה

חומש במדבר - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

מידות בפרשה

הרב חגי ולוסקי 15 שיעורים
סדרה

מתקרבים לפרשה - סרטונים קצרים

הרב יואב אוריאל 5 שיעורים
סדרה

מאמרים-פרשיות דברים

הרב ערן טמיר 6 שיעורים
סדרה

דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

הרב יואב אוריאל 27 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש דברים

הרב אלי אדלר 8 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - דברים

הרב יצחק בן שחר 10 שיעורים
סדרה

הקדמה לספר דברים

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

הרב אבינר על פרשיות דברים

הרב שלמה אבינר 3 שיעורים
סדרה

שיעורים - חומש דברים

הרב אוהד תירוש 15 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש דברים

הרב איתן שנדורפי 45 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים על ספר דברים

הרב איתן קופמן 6 שיעורים
סדרה

פרשת שבוע- דברים

הרב דוד ג'יאמי 23 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - דברים

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 18 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות דברים

הרב יהושע שפירא 18 שיעורים
סדרה

מאמרים על סוגיות פרשת שופטים

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 3 שיעורים
סדרה

דברים - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 34 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש דברים

הרב נועם ונגרובר 8 שיעורים
סדרה

חומש דברים - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

הרב שלמה אבינר 4 שיעורים
סדרה

חומש דברים - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

חומש דברים - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 11 שיעורים
סדרה

פשט בפרשה

הרב עמנואל בן ארצי 11 שיעורים
סדרה

לשון הקודש בפרשה

הרב יהונתן מיכאלי 22 שיעורים
סדרה

עולמות חדשים בפרשה

הרב יוסף שילר 16 שיעורים
סדרה

מידות בפרשה

הרב חגי ולוסקי 11 שיעורים
סדרה

מתקרבים לפרשה - סרטונים על פרשיות השבוע

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

דפי פרשת שבוע תשפג

25 שיעורים
סדרה

דפי פרשת שבוע תשפד

4 שיעורים
שיעור

קין - בעל תשובה

עד כמה אמתית היתה תשובתו של קין? כיצד השפיעה תשובה...
הרבנית חגית אלרן (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

טבלת עשרים הדורות הראשונים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

מה פירוש המושג 'צלם אלוקים'?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

מה פירוש המושג 'עזר כנגדו'?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

איזו מיתה נגזרה על האדם בעקבות אכילת עץ הדעת?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

דמותו של חנוך

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

שירתו של למך לשתי נשיו

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

בני האלקים ובנות האדם

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

ברית עולם

היחס לברית בפסוקי התורה |
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ-46 דק'
שיעור