מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

שתי מגמות מקבילות במשכן

פרשת ויקרא | סדר התורה בתחילת חומש ויקרא חומש שמות מסתיים בתיאור ארוך של בניית המשכן על ידי בצלאל, והקמתו על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

האם ה' חפץ בקרבנות?

פרשת ויקרא | בחומש ויקרא נפרסת מערכת רחבה של קרבנות. במסגרת זאת התורה ממעטת בהסבר ופירוט של התהליכים הנפשיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הזנים השונים של הקרבנות

פרשת ויקרא | כאשר התורה מציגה את הקרבנות בתחילת חומש ויקרא, היא ממקדת את המבט במין הבהמה המוקרב –בקר, צאן,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

שתי דרכים מקבילות אל הקרבנות (ויקרא וצו)

פרשת צו | פרקי הקרבנות הפרוסים על פרקים א-ז, מחולקים בתורה לשתי מערכות: פרשת ויקרא ותחילת פרשת צו (פרקים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים בתור קודש. אולם במספר מועט יותר של מקומות מופיעה מעלה גדולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | האכזבה של ישראל פרשתנו פותחת בציווי על היום השמיני למילואים. העובדה כי יש יום שמיני למילואים לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הקטורת ביום השמיני למילואים

פרשת שמיני | | השראת השכינה וירידת האש מן השמים התרחשו ביום השמיני למילואים. לאחר סדרי ההכנה הרבים שיועדו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

החנוכה המדורגת של הכהנים

פרשת שמיני | בשבעת ימי המילואים הכהנים הצטוו שלא לצאת מפתח אוהל מועד. אך יש לדעת שבאותם הימים אהרון ובניו לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הצרעת - טומאה מסוג חדש

פרשת תזריע | ייחודה של טומאת הצרעת המצורע הרי הוא אחד מאבות הטומאה, ובתור שכזה שייך הוא לדיני הטומאה והטהרה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

"והזרתם את בני ישראל"

פרשת מצורע | המפנה המפתיע בחומש ויקרא בחומש ויקרא חל מפנה מפתיע ברצף הדברים. לאחר תיאור היום השמיני מימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

קיבוץ שלושת מוקדי הקדושה ביום הכיפורים

פרשות אחרי מות קדושים | שלושת מוקדי הקדושה אחד מן החידושים שהתורה מלמדת אותנו הוא שישנן בחיים דרגות שונות של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הענן חוזר למשכן

פרשת אחרי מות | מצוקת ישראל בעקבות מות נדב ואביהו מאז פרשת שמיני בה מתו שני בני אהרון ברגעי השראת השכינה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הטהרה, הכפרה והכניסה אל קודש הקודשים

פרשת אחרי מות | טהרת בית ה' הקדמה - יחסי ההקרבה והטהרה בפרשות הקודמות מתחילת ספר ויקרא ועד כה, עסקה התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

ישראל הם 'משהו אחר'

פרשת קדושים | מראשית התורה ועד לפרשת קדושים מרחפת שאלה בלתי פתורה. התורה מספרת כיצד ה' בחר באברהם להקים עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

מצוות של קירבה

פרשת קדושים | "קדושים תהיו" מאז תיאור מות בני אהרון כשעבדו את ה' בניגוד מצוותו (בפרשת שמיני), מופיע בחומש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הכהנים קדושים בגופם

פרשת אמור | מעמד הכהנים  בפרשת אמור מופיעים מספר דינים המיועדים לכהנים. מכלל הדינים הללו עולה חידוש גדול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

סדר בפרשת המועדים

בתורה ישנם ימים מיוחדים הנישאים משאר ימות החול, ובעלי מצוות יחודיות. ימים אלו הם השבת, המועדים והימים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

העיקרון הראשי של מועדי ה'

פרשת אמור | הקב"ה קבע לישראל סדרי הזמן על פי היקפים שונים של זמן: ימים, שבועות, חודשים, שנים, ויובלות. בתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הקדושה השלישית

פרשת בהר | קדושת המקום בפרשתנו נשלם מעגל מרכזי ומשמעותי בחומש ויקרא. בפרשת קדושים נפתח שלב חדש בחומש -...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה את ציוויי השמיטה, היובל וגאולת הקרובים. לאחר מכן מופיע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

החזרה אל קדושת המקדש

פרשת בחוקותי | הקדמה – סקירת מהלך חומש ויקרא בכדי לעמוד כראוי על ענייני פרשת בחוקותי, יש לשוב ולהיזכר בתוכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

'ואולך אתכם קוממיות'

פרשת בחוקותי | 'ואולך אתכם קוממיות' פרשת בחוקותי נפתחת עם הברכות אליהן יזכו ישראל כשילכו בדרך ה'. ברכות אלו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

המבט של המקדש על החיים

פרשות בהר בחוקותי | בספר ויקרא נפרס מבט חדש על החיים, מתוך המקדש. כאשר ה' יורד לשכון בישראל ומקים לשכינתו בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

ה'תורות' של חומש ויקרא

פרשת ויקרא | בחציו הראשון של חומש ויקרא מופיע מושג חדש: 'תורה' במשמעות של מקבץ מצוות העוסקות בנושא מסויים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שתי מגמות מקבילות במשכן

פרשת ויקרא | סדר התורה בתחילת חומש ויקרא חומש...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האם ה' חפץ בקרבנות?

פרשת ויקרא | בחומש ויקרא נפרסת מערכת רחבה של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הזנים השונים של הקרבנות

פרשת ויקרא | כאשר התורה מציגה את הקרבנות בתחילת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שתי דרכים מקבילות אל הקרבנות (ויקרא וצו)

פרשת צו | פרקי הקרבנות הפרוסים על פרקים א-ז,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | האכזבה של ישראל פרשתנו פותחת בציווי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקטורת ביום השמיני למילואים

פרשת שמיני | | השראת השכינה וירידת האש מן השמים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החנוכה המדורגת של הכהנים

פרשת שמיני | בשבעת ימי המילואים הכהנים הצטוו שלא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הצרעת - טומאה מסוג חדש

פרשת תזריע | ייחודה של טומאת הצרעת המצורע הרי הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"והזרתם את בני ישראל"

פרשת מצורע | המפנה המפתיע בחומש ויקרא בחומש ויקרא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קיבוץ שלושת מוקדי הקדושה ביום הכיפורים

פרשות אחרי מות קדושים | שלושת מוקדי הקדושה אחד מן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הענן חוזר למשכן

פרשת אחרי מות | מצוקת ישראל בעקבות מות נדב...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הטהרה, הכפרה והכניסה אל קודש הקודשים

פרשת אחרי מות | טהרת בית ה' הקדמה - יחסי ההקרבה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישראל הם 'משהו אחר'

פרשת קדושים | מראשית התורה ועד לפרשת קדושים מרחפת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצוות של קירבה

פרשת קדושים | "קדושים תהיו" מאז תיאור מות בני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכהנים קדושים בגופם

פרשת אמור | מעמד הכהנים  בפרשת אמור מופיעים מספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר בפרשת המועדים

בתורה ישנם ימים מיוחדים הנישאים משאר ימות החול,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

העיקרון הראשי של מועדי ה'

פרשת אמור | הקב"ה קבע לישראל סדרי הזמן על פי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדושה השלישית

פרשת בהר | קדושת המקום בפרשתנו נשלם מעגל מרכזי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החזרה אל קדושת המקדש

פרשת בחוקותי | הקדמה – סקירת מהלך חומש ויקרא בכדי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'ואולך אתכם קוממיות'

פרשת בחוקותי | 'ואולך אתכם קוממיות' פרשת בחוקותי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המבט של המקדש על החיים

פרשות בהר בחוקותי | בספר ויקרא נפרס מבט חדש על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ה'תורות' של חומש ויקרא

פרשת ויקרא | בחציו הראשון של חומש ויקרא מופיע מושג...
הרב יואב אוריאל