משה רבנו

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד ילד. מה התחדש בעם ישראל עם לידת משה? כיצד נפתחו פתחי הגאולה?...

כ - 70 דק'

היחוס של משה בפרשת וארא

פרשת וארא | הסתרת יחוס משה בפרשת שמות חומש שמות, כשמו כן הוא - מתגלים בו שמות. תחילתו במניית שמות השבטים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש חידוש גדול ביחס למהלך המאורעות שהתרחשו עד כה בחטא העגל.

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

7 דק'

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו הכפולה של משה, כנאמר בפרשתנו (שמות, ב י-יא) "ויגדל הילד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

ענוותנותו של משה רבנו

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בפרשת בהעלותך מעידה התורה על משה רבנו: "והאיש משה ענו מאוד"?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

נבואת משה

פרשת בהעלותך | ההבדל המהותי בין מדרגת נבואת משה לנבואת שאר הנביאים.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

זעזועים בשכבות ההנהגה, מנהיגות משה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות האחרונות קיים רצף של חטאים בהם נכשלים דווקא גדולי האומה. תחילתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה בגדולתה של נבואת משה רבינו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

הפרידה ממשה בתחילת ספר דברים

נאום הביאור המופיע בתחילת ספר דברים כולל שישה מרכיבים עיקריים. הנקודה המרכזית החורזת את כולם היא הפרידה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש דברים - כלל ופרט

החשש הגדול עם מות משה

פרשת ואתחנן | הזדככות האמונה עם הסתלקות משה בימי משה רבנו זכו ישראל ל'פגישה' קרובה עם הקב"ה. תחת הנהגת משה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש דברים - כלל ופרט

היחס בין משה וישראל בספר דברים

פרשת שופטים | הכתובת לדבר ה' – כל עם ישראל מאז ההתגלות בסנה למשה, התגלה לכל אורך הדרך כי משה הוא אישיות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש דברים - כלל ופרט

התבטלות יהושע כלפי משה וכלפי הקב"ה

התייחסות למושג תנ"ך בגובה העיניים. חיבור תורה שבכתב עם תושב"ע. ומתוך כך, ההזכרה הראשונה של יהושע בתנ"ך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יהושע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד...
הרבנית בת שבע אליהו (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

היחוס של משה בפרשת וארא

פרשת וארא | הסתרת יחוס משה בפרשת שמות חומש שמות,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש...
הרב יואב אוריאל 7 דק'
שיעור

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו...
הרב ערן טמיר
שיעור

ענוותנותו של משה רבנו

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בפרשת בהעלותך מעידה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

נבואת משה

פרשת בהעלותך | ההבדל המהותי בין מדרגת נבואת משה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

זעזועים בשכבות ההנהגה, מנהיגות משה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הפרידה ממשה בתחילת ספר דברים

נאום הביאור המופיע בתחילת ספר דברים כולל שישה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החשש הגדול עם מות משה

פרשת ואתחנן | הזדככות האמונה עם הסתלקות משה בימי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחס בין משה וישראל בספר דברים

פרשת שופטים | הכתובת לדבר ה' – כל עם ישראל מאז...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התבטלות יהושע כלפי משה וכלפי הקב"ה

התייחסות למושג תנ"ך בגובה העיניים. חיבור תורה...
הרב יואל מנוביץ'
קשר חי