שמואל א

הולדת המלכות מכח אמונת חנה

הפטרת יום א של ראש השנה | האמונה של חנה המילים האחרונות בספר שופטים הן: "בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ...

חנה - חן, תחינה וחנינה

עיון מחודש בדמותה היחודית ורבת הגוונים של חנה אם שמואל הנביא

כ - 70 דק'

"אל הנער הזה התפללתי"

בשיעור זה נפגש עם מייסדי המלוכה הישראלית, באמצעות הפצרת חנה אשת אלקנה בעלי

כ-70 דק'

חטא בני עלי - במבט כולל על הכהונה

הסבר מה היה חטא בני עלי, למה הם חטאו בו, ולמה העונש לכל הדורות

עלילות הארון בארץ פלשתים

נעקוב אחר הפרקים בספר שמואל המתארים את קורות ארון ה' בשבי פלישתים, וכיצד מתעורר עקב כך תהליך כלל אנושי

כ-70 דק'

ראשית המלוכה

האם יש מצוה למנות מלך? אם כן, מדוע שמואל התנגד? ומדוע לבסוף הסכים? ומדוע אח"כ ביקר את רצון העם? האם משפטי...

כ - 70 דק'

"ויפדו העם את יהונתן"

האם פדיית העם את יהונתן לאחר שבועת שאול כי ימות, היתה מעשה ראוי? מה אנו לומדים לדורות ממעשה יונתן וממסירות...

כ - 70 דק'

דוד וגלית

כ - 70 דק'

"ואת ערובתם תקח" - הערבות בעם ישראל

בביתו של ישי, ובשליחותו את דוד, התגלתה מידת הערבות ההדדית של עם ישראל | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

שורש מלחמת דוד וגלית

מדוע הסכים עם ישראל להצעתו של גלית לדו קרב ולא למלחמה של צבא נגד צבא? מדוע נבהל שאול מהצלחתו של דוד?

"מה לניות אצל רמה"

מה למד דוד באותו הלילה שברח אל שמואל שנה "מה שאין תלמיד ותיק לומד ב100 שנה?" בשיעור נעסוק בבירור מגמת היופי...

כ-70 דק'

למה שאול רודף את דוד

התוכן מצורף גם בכתב | שלום לכולם בפרק יח בשמואל א מתחיל המרדף של שאול אחרי דוד. מרדף שלא ברור בכלל למה הוא...

5 דקות דק'

דואג האדומי - תורה מן הפה ולחוץ

חז"ל קשרו את אישיותו של דואג האדומי לפרקים שונים בתנך. מהפרקים כולם עולה אישיות של תלמיד חכם שתורתו אינה אלא...

כ - 70 דק'

מעשה נוב עיר הכהנים

כיצד הצליח דואג האדומי לגרום בהבל פה לאסון כה נוראי של חורבן נוב והריגת כל כהניה

כ - 70 דק'

מערה וקעילה - מבחני מלכות

בשיעור זה עוסק הרב בתמיהה על ההנהגה האלקית בפרשות קשות של רדיפה ומנוסה.

כ - 70 דק'

אביגיל אשת דוד

טובת שכל ויפת תואר- חכמתה ומידותיה של אביגיל, כעזר בבניין מלכות בית דוד | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

נפילת שאול בגלבוע

בפרשת מפלת שאול בגלבוע מתגלה גדולתו וצדיקותו של שאול המלך. מאיזו בחינה שאול היה גדול מדוד?

כ - 70 דק'

שאול ובעלת האוב

פרשת לכתו של שאול אל בעלת האוב בעין דור לשם העלאת דמותו של שמואל, היא מהמורכבות ביותר בדברי הנביאים. נעלה...

כ - 70 דק'

יואב בן צרויה - גיבור או מפקד סורר?

עיון באישיותו, דרכו ומשנתו של יואב בן צוריה. |

כ - 70 דק'

מרדפי שאול ודוד

שיעור זה עוסק בהבדלים היסודיים בין מלכות שאול למלכות דוד. כך נוכל להבין מדוע רדף שאול כה הרבה אחר דוד

כ - 70 דק'

שאול ודוד - זמניות מול נצח

עיון והעמקה באופי המלכות של שאול ולעומתה אופי המלכות של דוד.

כ - 70 דק'

(מצגת) מבט על ספר שמואל - כיצד פעל דוד להחליף את מלכות שאול?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

איש את אויבו

איזו תמונה תתגלה ללומד ספר שמואל לבד או לקוראי פרקי תהילים באותו נושא במפורש וכיצד נוכל ליישב את הדברים

כ - 70 דק'

המלכת שאול

הפער בין הציפיות שנתלו בשאול בזמן המלכתו, לבין הביצוע בפועל

כ - 70 דק'

נשים חכמות בספר שמואל

אביגיל אשת דוד, האשה התקועית והאשה מאבל בית מעכה הצליחו בחוכמתן ובתושייתן, כל אחת במקומה, להציל חיים ולהרבות...

כ-70 דק'

"בימים ההם אין מלך בישראל"

בימים ההם אין מלך בישראל הוא המוטו החוזר בסוף ספר שופטים כהכנה לקראת ספר שמואל. מהו הרקע למוטו זה ומה...

כ - 70 דק'

דוד המלך - בטחון והשתדלות

דוד המלך מהווה מופת לדורות - פעמים רבות הוא נמנע מלבצע את הדרוש לכאורה להצלתו, ובטח בה', ומאידך - אחז באופן...

כ - 70 דק'

שמואל בקוראי שמו - מבוא לספר שמואל

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |

מתוך סדרת השיעורים:
נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה

כמה שאלות בספר שמואל ובשופטים

1. במלחמתו של שאול עם עמלק הוא הורג את כל העמלקים ומשאיר רק את המלך אגג(שמ''א, טו'). אחרי לא הרבה שנים (ששאול עוד בחיים) העמלקים עולים על צקלג ושורפים ומחריבים אותה(שמ''א, ל').דוד בתגובה רודף אחרי הפלשתים ומכה בהם "מהנשף ועד הערב ולא נמלט מהם איש כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים וינסו"(שמ''א, ל', י''ז). השאלה כזאת: איך העמלקים הספיקו להתרבות כ''כ בזמן כזה קצר? 2. במרדפו של שאול אחר דוד, שאול מבקש מדוד להישבע לו שלא יכרית את זרעו, ודוד נשבע(שמ''א, כד', כ''ב-כ''ג). לאחר מרד אבשלום, דוד נשבע לשמעי בן גרא שהוא לא יהרוג אותו(שמ''ב, יט', כ''ד) למרות ששמעי הוא ממשפחת בית שאול(שמ'''ב, ט''ז, ה'). למה נשבע דוד לשמעי שבועה זו אם כבר נשבע אותה לשאול? 3. לאחר מות הפילגש בגבעה, אישה מנתח אותה ל-12 חלקים ושולחה בכל גבול ישראל(שופ', י''ט, כ''ט). רד''ק מפרש: לכל שבט נתוח אחד, ולבנימין לא שלח, כי ממנו יצאה הרעה הזאת. אז למה 12 חתיכות? וגם אם הוא שלח לבנימין נתח, הם לא ידעו על המעשה הזה שהיה צריך לשלוח להם נתח? 4. לאחר המעשה של הפילגש בגבעה כל העם מתכונן לעשות באנשים האלה דין צדק, ובנימין לא מסכימים למסור אותם ומתכוננים למלחמה(שופ', כ'). למה?

הרב איתן שנדורפי
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

ספר שמואל א

הרב דני סטיסקין 8 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 31 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר שמואל

הרב נועם וידר 28 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א

הרב טוביה לפשיץ 27 שיעורים
סדרה

פירושים והערות על ספר שמואל א

הרב צבי שוויגר 17 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - שמואל א

הרב יצחק בן שחר 24 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר שמואל

הרב יואל מנוביץ' 22 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר שמואל א

הרב איתן שנדורפי 25 שיעורים
סדרה

שיעורים-שמואל א

הרב אליעזר קשתיאל 28 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א בעיון

הרב יחזקאל קופלד 33 שיעורים
סדרה

שיעורים על שמואל א

הרב חננאל אתרוג 53 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שמואל א

הרב חנניה מלכה 31 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר שמואל א

הרב יונדב זר 32 שיעורים
סדרה

שמואל א - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 31 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 17 שיעורים
סדרה

בין עלי לשמואל

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

בין שאול לדוד

הרב מנחם שחור 5 שיעורים
סדרה

המלך בישראל

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

שמואל א' - מוקלט | אשכנזי

הרב לוי סודרי 31 שיעורים
סדרה

שמואל א' - מוקלט | ספרדי

הרב לוי סודרי 31 שיעורים
סדרה

שופטים, שמואל ורות - מהעדר מלכות לבניינה

הרב יואב אוריאל 9 שיעורים
סדרה

מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
שיעור

אלקנה, חנה ופנינה

הרב אלישב אביחיל כ - 70 דק'
שיעור

הולדת המלכות מכח אמונת חנה

הפטרת יום א של ראש השנה | האמונה של חנה המילים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חנה - חן, תחינה וחנינה

עיון מחודש בדמותה היחודית ורבת הגוונים של חנה אם...
הרבנית ורדית אביחי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

"אל הנער הזה התפללתי"

בשיעור זה נפגש עם מייסדי המלוכה הישראלית, באמצעות...
הרבנית דינה ראפ (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

חטא בני עלי - במבט כולל על הכהונה

הסבר מה היה חטא בני עלי, למה הם חטאו בו, ולמה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ארון ה' בארץ פלשתים

הרב אליעזר קשתיאל כ - 70 דק'
שיעור

עלילות הארון בארץ פלשתים

נעקוב אחר הפרקים בספר שמואל המתארים את קורות ארון...
הרב חגי לונדין כ-70 דק'
שיעור

ראשית המלוכה

האם יש מצוה למנות מלך? אם כן, מדוע שמואל התנגד?...
הרב יעקב אריאל כ - 70 דק'
שיעור

"קום משחהו כי הוא זה"

הרב יוסף אטון כ - 70 דק'
שיעור

הגם שאול בנביאים?

פרק י |
הרב אליעזר קשתיאל כ-43 דק'
שיעור

"ויפדו העם את יהונתן"

האם פדיית העם את יהונתן לאחר שבועת שאול כי ימות,...
הרב קובי דביר כ - 70 דק'
שיעור

דוד וגלית

הרב חגי לונדין כ - 70 דק'
שיעור

"ואת ערובתם תקח" - הערבות בעם ישראל

בביתו של ישי, ובשליחותו את דוד, התגלתה מידת הערבות...
הרבנית דינה ראפ (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

שורש מלחמת דוד וגלית

מדוע הסכים עם ישראל להצעתו של גלית לדו קרב ולא...
ושננתם
שיעור

"מה לניות אצל רמה"

מה למד דוד באותו הלילה שברח אל שמואל שנה "מה שאין...
הרב יוסף אטון כ-70 דק'
שיעור

למה שאול רודף את דוד

התוכן מצורף גם בכתב | שלום לכולם בפרק יח בשמואל א...
הרב עמנואל בן ארצי 5 דקות דק'
שיעור

דואג האדומי - תורה מן הפה ולחוץ

חז"ל קשרו את אישיותו של דואג האדומי לפרקים שונים...
הרב יואל מנוביץ' כ - 70 דק'
שיעור

מעשה נוב עיר הכהנים

כיצד הצליח דואג האדומי לגרום בהבל פה לאסון כה...
הרב צבי קוסטינר כ - 70 דק'
שיעור

מערה וקעילה - מבחני מלכות

בשיעור זה עוסק הרב בתמיהה על ההנהגה האלקית בפרשות...
הרב אלחנן בן נון כ - 70 דק'
שיעור

אביגיל אשת דוד

טובת שכל ויפת תואר- חכמתה ומידותיה של אביגיל, כעזר...
הרבנית ורדית אביחי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

דוד ונבל הכרמלי

שיעור

דוד, נבל ואביגיל

הרב יעקב אריאל
שיעור

נפילת שאול בגלבוע

בפרשת מפלת שאול בגלבוע מתגלה גדולתו וצדיקותו של...
הרב חננאל אתרוג כ - 70 דק'
שיעור

שאול ובעלת האוב

פרשת לכתו של שאול אל בעלת האוב בעין דור לשם העלאת...
הרב רמי גליקשטיין כ - 70 דק'
שיעור

יואב בן צרויה - גיבור או מפקד סורר?

עיון באישיותו, דרכו ומשנתו של יואב בן צוריה. |
הרב יואל מנוביץ' כ - 70 דק'
שיעור

מרדפי שאול ודוד

שיעור זה עוסק בהבדלים היסודיים בין מלכות שאול...
הרב קלמן בר כ - 70 דק'
שיעור

שאול ודוד - זמניות מול נצח

עיון והעמקה באופי המלכות של שאול ולעומתה אופי...
הרב מיכאל טוביאנו כ - 70 דק'
שיעור

(מצגת) מבט על ספר שמואל - כיצד פעל דוד להחליף את מלכות שאול?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

בין שאול לדוד אז והיום

הרב ערן טמיר כ - 70 דק'
שיעור

איש את אויבו

איזו תמונה תתגלה ללומד ספר שמואל לבד או לקוראי...
הרב אופיר כהן כ - 70 דק'
שיעור

המלכת שאול

הפער בין הציפיות שנתלו בשאול בזמן המלכתו, לבין...
הרב בנימין רוזנצוויג כ - 70 דק'
שיעור

שמע בקולם והמלכת עליהם מלך

הרב ברוך סליי כ - 70 דק'
שיעור

נשים חכמות בספר שמואל

אביגיל אשת דוד, האשה התקועית והאשה מאבל בית מעכה...
הרבנית ברוריה בן שחר (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

"בימים ההם אין מלך בישראל"

בימים ההם אין מלך בישראל הוא המוטו החוזר בסוף ספר...
הרב יעקב אריאל כ - 70 דק'
שיעור

דוד המלך - בטחון והשתדלות

דוד המלך מהווה מופת לדורות - פעמים רבות הוא נמנע...
הרב אופיר כהן כ - 70 דק'
שיעור

שמואל בקוראי שמו - מבוא לספר שמואל

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |
הרב יוסף מילר
שיעור

נשיאת הארון בנביאים הראשונים

הרב יוסף מילר
שיעור

טבלת 850 השנים מן הכניסה לארץ ועד החורבן

הרב יאיר הס
שיעור

טבלת סיכום השנים והמאורעות בספר שמואל

הרב יאיר הס
שיעור

לוח השנים בתנ"ך - מיציאת מצרים ועד סוף ספר מלכים

הרב יאיר הס
שו"ת

למה חמל שאול על אגג?

שלום הרב רציתי לשאול איך שאול חמל דווקא על אגג,...
הרב מנחם שחור
שו"ת

הריגת כוהני נוב

איך שאול עשה פעולה כה קשה ונוראה של הריגת נוב עיר...
הרב נועם וידר
שו"ת

שהות דוד בארץ פלשתים

שלום ותודה! רציתי להבין - כאשר דוד שהה בארץ פלשתים...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

בן שנה שאול במלכו - האמנם?

מה הכוונה: בן שנה שאול במלכו? האם הוא היה בן שנה?...
הרב נועם וידר
שו"ת

האם שאול היה אמור לזכות למלכות נצחית?

כיצד שמואל הנביא אמר לשאול שאם לא היה חוטא, והיה...
הרב מנחם שחור
שו"ת

עשהאל ואבנר

מדוע הצליח דווא עשהאל לרדוף אחר אבנר בן נר?
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

ניצחון דוד את הארי והדוב

מדוע בתיאור של דוד הנלחם בארי ובדב הוא מציין שאחז...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הבטחת שאול את ביתו למכה גלית

פעמיים הבטיח שאול את בנותיו לדוד מה קרה בפעם...
הרב נועם וידר
שו"ת

התחיה המפתיעה של עמלק

רציתי לשאול איך זה שעמלק הצליח כל כך לגדול מחדש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

האם ישי ובניו הבינו ששמואל בא למשוח את דוד

אשמח לעזרתכם - אני מורה בכיתה ה'. לא הצלחתי להבין...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הר אפרים ובית לחם יהודה

בפרשיות פסל מיכה ופילגש בגבעה הגיבור מגיע מהר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

כיצד להבין את חטאי שאול

איך ניתן להבין את הנפילות של שאול: החל מענוה פסולה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הרצון למנות מלך ומלחמת בני עמון

בשמואל א' פרק י"ב מוכיח שמואל את העם כל בקשתם מלך...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

כמה שאלות בספר שמואל ובשופטים

1. במלחמתו של שאול עם עמלק הוא הורג את כל העמלקים...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

וישסף שמואל את אגג

וישסף שמואל את אגג (שמו"א טו, לג) מה זה וישסף?...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מדוע הומלך שאול שלוש פעמים?

בס"ד מדוע שאול הומלך שלוש פעמים? תודה, בנימין
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מלחמת פלשתים בגלבוע

שלום רב לגבי הקרב האחרון של שאול המלך בגילבוע,...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

האם שאול ידע מיהו שמואל לפני שנפגשו?

איך יכול להיות שבשמואל א פרק ט שאול לא מכיר את...
הרב יוסף שילר
שו"ת

האם היה מותר לדוד להרוג את נבל הכרמלי?

שלום וברכה. קודם כל תודה רבה על האפשרות לשאול...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

יונתן ונערו במלחמת פלשתים

כתוב בשמואל א פרק יד שיונתן אמר לנשא כליו שלו שאם...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

שאול ויונתן במלחמת פלשתים

כתוב בשמואל א פרק יד שה' לא ענה לשאול המלך אז...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

תגובת דוד למרידות בו

רציתי לשאול לגבי תגובת דוד לנבל הכרמלי. למה זו...
הרב יוסף שילר
שו"ת

שאול ודוד

בשמואל א' פרק כ' בהפטרת 'מחר חודש' יש דבר מאד...
הרב מנחם שחור