ישעיהו

הביטו אל אברהם אביכם

ננסה להבין את נבואות ישעיהו הקורא לעם ישראל להיערך לגאולה, ובמסגרת זאת מפנה את המבט אל האבות.

כ - 70 דק'

ארבעה הנביאים שהתנבאו באותו הפרק

ישעיהו, הושע, מיכה ועמוס, "ארבעה נביאים שהתנבאו באותו פרק", היבטים היסטוריים ואמוניים.

כ - 70 דק'

משל הכרם בישעיהו ובתנ"ך

המשמעות הסמלית הכפולה של הכרם בתנ"ך. עיון מעמיק בישעיהו פרק ה, השוואתו והקבלתו עם פרקים נוספים, יגלו בפנינו...

כ - 70 דק'

אחז במסילת שדה כובס

ישעיהו פרק ו | ההסכם עם אשור והשלכותיו על עשרת השבטים וחורבן הבית.

כ - 70 דק'

ארבעה נביאים - הגלוי והסמוי

אמונה, מוסר, מדיניות ומאבקים בתקופת ארבעה שהתנבאו באותו הדור: הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה

כ-70 דק'

שבע שאלות כלליות על "שבע דנחמתא"

פרק מ והלאה | הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן תכח): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין תלתא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן תכח): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין תלתא דפורענותא, ושבע...

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא (יד ע"ב) אומרת: "ישעיה כוליה נחמתא". כלומר: ספר ישעיהו...

טבלת תהליכי החורבן

ציר זמן - תקופת ישעיהו וירמיהו |

עבודה זרה וגאוה

לרבני בני ציון שלום וברכה! שאלתי היא כללית, אך אגש אליה דרך נקודה פרטית. בספר ישעיהו פרק ב' ישנה נבואה חריפה כנגד הגאווה, 'יום לה' על כל גאה ורם' וכו', מתוך הפרק משתמע די במפורש שגאווה זו, שהגיעה מתוך רוב עושר, הובילה לחטאי עבודה זרה 'ותמלא ארצו כסף וזהב... ותמלא ארצו אלילים'. וכן בהמשך הפרק כתוב שלעתיד לבוא, ביום שבו ישברו כל הכוחות שבעולם, המגדלים החומות הבצורות וכו', עד ונשגב ה' לבדו - ובני האדם יעזבו את אלילי הכסף והזהב שלהם. דהיינו, כאשר תיפסק הגאווה יפסיקו גם חטאי עבודת האלילים. אף חז"ל אומרים שהמתגאה כעובד עבודה זרה, ורואים שהם ראו את הגאווה כשורש של עבודה זרה. שאלתי היא: מה הקשר בין גאווה לעבודת אלילים? אנחנו מכירים עבודת אלילים שמגיעה מתוך טפשות וסכלות (כבישעיה מד - חציו שרפתי במו אש וכו'), או שמגיעה מתוך דמיונות כוזבים, ורצון לפגוש דבר מציאותי, תמונה סמל ודמות כדי לפגוש את האלוקות, מצינו גם עבודה זרה שמגיעה מתוך טעויות שכליות (כדור אנוש לפי הרמב"ם) ואף עבודה זרה שמגיעה מתוך שפלות חומרית, יין זנות, ולא עבדו ישראל עבודת אלילים אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה, וכו' וכו', ונוסף על כל זה ישנו 'יצר של עבודה זרה' כעין יצר של עריות, השפעת אומות העולם, ועוד, וכמובן שיש סיבות רבות ושגרמו לעם לעבוד עבודת אלילים. אך לא הבנתי די הצורך מדוע הגאווה נתפסת כדבר הגורם לעבודת אלילים. אני מבין שגאווה גורמת לכפירה בכל מציאות אלוקית, 'ורם לבבך - ושכחת את ה' אלוהיך', אמירת כוחי ועוצם ידי גורם לאדם לחשוב שהוא מנהל את העולם ולא כוח עליון אלוקי. אמנם לא הבנתי מדוע הגאווה תגרום לאדם לכפור בקב"ה ולבחור לשעבד את עצמו לאלילים, הרי עדיין הוא משעבד את עצמו לכוחות אחרים, וא"כ לא נעשה חופשי ועצמאי מכוח היותו עובד עבודה זרה, ואדרבה הוא עכשיו משתחווה לדבר פחות ושפל, א"כ, מדוע גאוותו של האדם גורמת לו להשתעבד לעבודת אלילים? אודה לתשובה בעניין זה.

הרב יואב אוריאל
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

ישעיהו בבקיאות

הרב דרור טוויל 30 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר ישעיהו

הרב אחיקם גץ 54 שיעורים
סדרה

ספר ישעיהו - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

הרב יצחק בן שחר 21 שיעורים
סדרה

ספר ישעיהו

הרב יעקב ידיד 29 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר ישעיהו

הרב יונדב זר 67 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר ישעיהו

הרב איתן שנדורפי 4 שיעורים
סדרה

מאמרים על ספר ישעיהו

הרב עדיאל לוי 21 שיעורים
סדרה

ישעיהו - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 36 שיעורים
סדרה

תרבות המערב

הרב אוהד תירוש 9 שיעורים
שיעור

כיצד יכל חזקיהו להיות המשיח?

הרב דוד טורנר כ - 70 דק'
שיעור

הביטו אל אברהם אביכם

ננסה להבין את נבואות ישעיהו הקורא לעם ישראל להיערך...
הרב רוני אגלטל כ - 70 דק'
שיעור

ארבעה הנביאים שהתנבאו באותו הפרק

ישעיהו, הושע, מיכה ועמוס, "ארבעה נביאים שהתנבאו...
הרב אריה אברמסון כ - 70 דק'
שיעור

משל הכרם בישעיהו ובתנ"ך

המשמעות הסמלית הכפולה של הכרם בתנ"ך. עיון מעמיק...
הרבנית נעמה בן פנחס (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

אחז במסילת שדה כובס

ישעיהו פרק ו | ההסכם עם אשור והשלכותיו על עשרת...
הרב אלחנן בן נון כ - 70 דק'
שיעור

ארבעה נביאים - הגלוי והסמוי

אמונה, מוסר, מדיניות ומאבקים בתקופת ארבעה שהתנבאו...
הרב אריה אברמסון כ-70 דק'
שיעור

שבע שאלות כלליות על "שבע דנחמתא"

פרק מ והלאה | הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך"...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

טבלת תהליכי החורבן

ציר זמן - תקופת ישעיהו וירמיהו |
הרב יואב אוריאל
שו"ת

עבודה זרה וגאוה

לרבני בני ציון שלום וברכה! שאלתי היא כללית, אך אגש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

ישעיהו כולו נחמה

שלום וברכה! חז"ל במסכת ב"ב אומרים שישעיהו כולו...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

בן נכר וסריסים

בן נכר וסריסים בישעיהו הרי ידוע שאסור לגוי לשמור...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

ציון וירושלים

השאלה בענין ציון וירושלים- משמעות השמות בתנך...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

על איזו תקופה מדברות נבואות הנביאים האחרונים?

שלום. איך יודעים שנבואות הנחמה של הנביאים...
הרב מנחם שחור
שו"ת

הנבואה הקדומה על החרבת האומות בידי סנחריב

שאלה חשובה לי מאד שלא מצאתי לה תשובה...
הרב יוסף שילר