פרשת ויקהל | לה-לח

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת המשכן: הכל נעשה ע"י משה, למרות שכל התהליך נעשה ע"י עמ"י את...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית המקדש, ובמשמעות תפקיד אריגת הפרוכת של נשות עם ישראל | השיעור...

כ - 70 דק'

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע של מצוות ה' בפרשות הקודמות על בנין המשכן. האם יש בפרשה זו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - שמות

הקמת המשכן לאחר חטא העגל

פרשת ויקהל | כיצד ניתן להמשיך כרגיל בבניית בית ה' לאחר החטא הנורא?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

שביתה?

פרשת ויקהל | שביתה? פעמים רבות בתורה חוזר הציווי על איסור מלאכה בשבת, וחובת השביתה, כנאמר גם בפרשתנו (שמות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

כוחה של תרבות

פרשת ויקהל | כוחה של תרבות הגמרא בברכות מתייחסת לבצלאל כמנהיג: ׳אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

מטרת הקהלת כל ישראל

פרשת ויקהל | לשם מה הקהיל משה את כל עדת בני ישראל? הקדמה: הפסוקים וחלוקתם לקבוצות בתחילת פרשתנו נאמר: א....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

המשכן והכלים - מי קודם בעשיה?

פרשת ויקהל | מדוע הוקדמה עשיית המשכן לעשיית הכלים בפרשתנו? א. סדר הדברים בפרשת תרומה, ובפרשת ויקהל פרשתנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

כפילות פרשיות המשכן

פרשת ויקהל | מדוע כפלה התורה את פרשיות מלאכת המשכן? א. הסבר הרמב"ן כתב הרמב"ן (לו, ח): "הנה החזיר בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

האם הבדים בלטו בפרוכת שבמשכן?

פרשת ויקהל | הקדמה נאמר בפרק ל"ז: ד. "ויעש בדי עצי שִטים ויצף אֹתם זהב. ה. ויבֵא את הבדים בטבעֹת על צלעֹת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

משמעותו של היופי בחיים

פרשת ויקהל | למה חשוב שהמשכן וכליו יהיו יפים. מה משמעות היופי בקודש?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

השראת השכינה

פרשת ויקהל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

חכמת לב

פרשת ויקהל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

נדיבות לב

פרשת ויקהל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד. “החודש הזה לכם ראש חודשים". במצרים הראה הקב"ה למשה לבנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ואנפהא נהירין בנהירו עלאה

פרשת ויקהל | מהי מעלתה של השבת? מהי מעלתו של המשכן? ומה פשר הסמיכות ביניהם? נתבונן במחלוקת רבותינו בעניין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

הביאו עלי כפרה

פרשת ויקהל | חז"ל מלמדים, כי חטאת ראש חודש היא כפרה על הקב"ה, אשר מיעט את הלבנה. ויש להבין: כיצד בכוחם של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית...
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקמת המשכן לאחר חטא העגל

פרשת ויקהל | כיצד ניתן להמשיך כרגיל בבניית בית ה'...
הרב שלמה אבינר
שיעור

שביתה?

פרשת ויקהל | שביתה? פעמים רבות בתורה חוזר הציווי...
הרב ערן טמיר
שיעור

כוחה של תרבות

פרשת ויקהל | כוחה של תרבות הגמרא בברכות מתייחסת...
הרב אלי אדלר
שיעור

מטרת הקהלת כל ישראל

פרשת ויקהל | לשם מה הקהיל משה את כל עדת בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המשכן והכלים - מי קודם בעשיה?

פרשת ויקהל | מדוע הוקדמה עשיית המשכן לעשיית הכלים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כפילות פרשיות המשכן

פרשת ויקהל | מדוע כפלה התורה את פרשיות מלאכת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם הבדים בלטו בפרוכת שבמשכן?

פרשת ויקהל | הקדמה נאמר בפרק ל"ז: ד. "ויעש בדי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משמעותו של היופי בחיים

פרשת ויקהל | למה חשוב שהמשכן וכליו יהיו יפים. מה...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

השראת השכינה

פרשת ויקהל |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

חכמת לב

פרשת ויקהל |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

נדיבות לב

פרשת ויקהל |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

המצווה ועושה מול מי שאינו מצווה ועושה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקהל |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד....
הרב יהושע שפירא
שיעור

ואנפהא נהירין בנהירו עלאה

פרשת ויקהל | מהי מעלתה של השבת? מהי מעלתו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הביאו עלי כפרה

פרשת ויקהל | חז"ל מלמדים, כי חטאת ראש חודש היא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק לה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי