מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

בין הכרח לתענוג (האיסור להקריב שאור ודבש)

פרשת ויקרא | בין הכרח לתענוג איסורה של התורה להקריב מנחה מן השאור ולהקטיר קטורת מן הדבש, כנאמר בפרשתנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

המצפן

פרשת צו | קרבן העולה, כשמו כן הוא, עולה כולו על המזבח (חוץ מעור הבהמה), ומעלה את כל צדדי החיים אל הקודש. מצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

האם לידה היא טומאה?

פרשת תזריע | לידה - טומאה? הנושא הראשון המופיע בפרשתנו עוסק בטומאת היולדת, כנאמר (ויקרא יב ב) - "אישה כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

צרעת טוב או רע?

פרשת מצורע | צרעת טוב או רע? הצרעת כידוע הנה 'מחלה' חיצונית ממשית בגופו, בבגדו ובביתו של אדם, 'מחלה' הנובעת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

סוד איסור "כלאיים"...

פרשת קדושים | איסור כלאי החי, כלאי הצומח וכלאי הבגד המופיעים בפרשתנו, נראה כחוק וקביעה אלוקית ללא טעם אנושי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

בין יום טוב ל... שבת

פרשת אמור | בפרשתנו, מופיעה בפעם הראשונה בתורה - 'פרשת המועדים', הכוללת ומפרטת את סדר קדושת הזמנים המתגלה על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

אמור - בין יום טוב ל... שבת דק'

בין 'שביתה' ל'שמיטה'

פרשת בהר | שני השמות המרכזיים בהם מכנה התורה את השנה השביעית במעגל הזמן השנתי, הם - 'שנת שביתה' ו'שנת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

היחס אל החוק

פרשת בחוקותי | על הנאמר בפרשתנו "אם בחוקותי תלכו", וכהסברו של הספורנו (במקום), "חוקות הם גזירות מלך", מצאנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בין הכרח לתענוג (האיסור להקריב שאור ודבש)

פרשת ויקרא | בין הכרח לתענוג איסורה של התורה...
הרב ערן טמיר
שיעור

המצפן

פרשת צו | קרבן העולה, כשמו כן הוא, עולה כולו על...
הרב ערן טמיר
שיעור

האם לידה היא טומאה?

פרשת תזריע | לידה - טומאה? הנושא הראשון המופיע...
הרב ערן טמיר
שיעור

צרעת טוב או רע?

פרשת מצורע | צרעת טוב או רע? הצרעת כידוע הנה...
הרב ערן טמיר
שיעור

סוד איסור "כלאיים"...

פרשת קדושים | איסור כלאי החי, כלאי הצומח וכלאי...
הרב ערן טמיר
שיעור

בין יום טוב ל... שבת

פרשת אמור | בפרשתנו, מופיעה בפעם הראשונה בתורה -...
הרב ערן טמיר אמור - בין יום טוב ל... שבת דק'
שיעור

בין 'שביתה' ל'שמיטה'

פרשת בהר | שני השמות המרכזיים בהם מכנה התורה את...
הרב ערן טמיר
שיעור

היחס אל החוק

פרשת בחוקותי | על הנאמר בפרשתנו "אם בחוקותי תלכו",...
הרב ערן טמיר
קשר חי