פרשת מקץ | מא-מד

פלך של שתיקה

למעלה מעשרים שנה היה יוסף שרוי בנתק מארצו ומבית אביו מתוכם שלוש עשרה שנה שלא מרצונו. אך תשע שנים היה משנה...

כ - 70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד מחלוקת זו בנתה את עם ישראל? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא במחלוקת קבועה איתם לאורך פרשיות בראשית?

כ - 45 דק'

חלום פרעה

פרשת מקץ | בפרשיות יוסף הצדיק תופסים החלומות מקום מרכזי. בשיעור זה מבאר הרב את משמעותם של החלומות, וכיצד יש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

חלום פרעה

פרשת מקץ | 'איש אשר רוח אלוקים בו' - ישנה רוח אלוקים המפעמת באנושות. תפקידו של עם ישראל בכלל, ושל יוסף בפרט,...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - בראשית

מידת הבטחון ובטחונו של יוסף

פרשת מקץ | הקדמה על הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים, ופרעה חֹלֵם והנה עמד על היאור" (מא, א), דרשו חז"ל (תנחומא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא במצרים?

פרשת מקץ | א. שאלות הרמב"ן שאל הרמב"ן (מב, ט): "יש לתמוה: אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, פקיד ונגיד בבית שר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע ציוה יוסף לשים את הגביע באמתחת בנימין?

פרשת מקץ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויצו את אשר על ביתו לאמר: מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת, ושים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

השמות שנתן בנימין לבניו

פרשת מקץ | מה ניתן ללמוד מהשמות שנתן בנימין לבניו? הקדמה: פשט הפסוקים והסבר רש"י נאמר בפרשתנו (פרק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

צפנת פענח

פרשת מקץ | מה רבש"ע רומז ליוסף על ידי שני החלומות של פרעה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

יוסף פותר החלומות

פרשת מקץ | מדוע התורה מספרת על שר האופים? הוא אפילו לא חלק מהתהליך של הוצאת יוסף מהבור

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

לשון הכתוב מול הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מקץ |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

יוסף וחלומותיו

פרשת מקץ | בשיעור זה נעקוב אחר 'חוקי החלומות' המופיעים בהקשר של יוסף.

מתוך סדרת השיעורים:
חומש בראשית - כלל ופרט

כ - 45 דק'

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פלך של שתיקה

למעלה מעשרים שנה היה יוסף שרוי בנתק מארצו ומבית...
הרב יהושע ון-דייק כ - 70 דק'
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד...
הרבנית גילה שרים (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

חלום פרעה

פרשת מקץ | בפרשיות יוסף הצדיק תופסים החלומות מקום...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חלום פרעה

פרשת מקץ | 'איש אשר רוח אלוקים בו' - ישנה רוח...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מידת הבטחון ובטחונו של יוסף

פרשת מקץ | הקדמה על הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא במצרים?

פרשת מקץ | א. שאלות הרמב"ן שאל הרמב"ן (מב, ט):...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוה יוסף לשים את הגביע באמתחת בנימין?

פרשת מקץ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויצו את אשר על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השמות שנתן בנימין לבניו

פרשת מקץ | מה ניתן ללמוד מהשמות שנתן בנימין...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

צפנת פענח

פרשת מקץ | מה רבש"ע רומז ליוסף על ידי שני החלומות...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

יוסף פותר החלומות

פרשת מקץ | מדוע התורה מספרת על שר האופים? הוא...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

לשון הכתוב מול הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מקץ |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יוסף וחלומותיו

פרשת מקץ | בשיעור זה נעקוב אחר 'חוקי החלומות'...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
קשר חי