פרשת וישב | לז-מ

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הבנת התנהגות יהודה, התנהגות תמר ודרכה של ההשגחה האלוקית.

כ - 70 דק'

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד מחלוקת זו בנתה את עם ישראל? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא במחלוקת קבועה איתם לאורך פרשיות בראשית?

כ - 45 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של יוסף הצדיק

כ-70 דק'

הכיצד נמכר יוסף?!

פרשת וישב | סיפורי התורה על יוסף ואחיו קובעים בנו את היסוד: עד כמה חמורה המחלוקת, ועד כמה מסוכן הפירוד בתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

דברים קטנים

פרשת וישב | דברים קטנים שלושת הנושאים המרכזיים שבפרשתנו - מכירת יוסף, מעשה יהודה ותמר וחלומות שרי פרעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

האם חטא יוסף בלשון הרע?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (לז, ב): "יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מכירת יוסף - "איך יתפוס השכל זה הדבר?"

פרשת וישב | הקדמה אחד הסיפורים הקשים ביותר מבחינה מוסרית בספר בראשית הוא סיפור מכירת יוסף. התורה מספרת שאחי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הקדמה בפרשה זו (פרק ל"ח) קשיים רבים. ניתן לחלק את השאלות העיקריות לשלושה חלקים: א. שאלות על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ויבא הביתה לעשות מלאכתו"

פרשת וישב | הקדמה על הפסוק "ויהי כהיום הזה, ויבא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית" (בראשית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

לשם מה נאסר שר האופים?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מ'): א. "ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאֹפה לאדֹניהם, למלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מצות היבום גואלת את הנשמה בגלגול נשמות

פרשת וישב | מה הסיבה שיהודה מבקש מאונן להתחתן עם תמר? בשביל לקרוא על שם אחיו הגדול או בגלל סיבה אחרת?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה יהודה ותמר מתרחש בתקופה בה גלה יוסף מאת אחיו. לאחר שכבר שזכה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - בראשית

מצוות היבום - יחודה ודרכי ההשגחה הפועלת באמצעותה

פרשת וישב | היבום: פעולה בדרכים נסתרות עניין היבום מופיע לראשונה בתורה בהקשר של הולדת פרץ וזרח. התורה מתארת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - בראשית

מחלוקת יוסף ויהודה במשך הדורות

פרשת וישב | הבירור בין האחים ויוסף: מי הולך להיות הממשיך של אברהם, יצחק ויעקב?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

עניין יוסף

פרשת וישב | לכאורה הספר היה צריך להגמר באבות, אבל הספר נמשך לבני יעקב.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות בראשית

כ80 דק'

היינו כחלמים

פרשת וישב | שלושה זוגות של חלומות נחלמים בסבך מאורעותיו של יוסף בעל החלומות. ננסה להבין: מדוע דווקא בדרך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

גדור פרצי בבן פרצי

פרשת וישב | העובדה שכל תולדותיו של משיח מלאות בחטא ופריצות היא אחת התמיהות הגדולות העולות מפרשתנו, כפי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

הלוא לאלקים פתרונים

פרשת וישב | חלומות אינם עניין של מה בכך, בעיקר כאשר הם נשזרים בתוך סיפור גאולתו של יוסף במצרים. מדוע יוסף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

אבותיכם בעבר הנהר

פרשת וישב | כיצד ניתן להסביר את השנאה הגדולה שהתגלעה בין האחים ליוסף? מתוך השאלה המרכזית החורזת את ספר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

ועשיתם לעץ אחד

פרשת וישב | מאבק שנאה קשה ועז מתגלה בפרשתנו בין יוסף לאחיו, עד כדי שהאחים מבקשים להרגו נפש. כיצד יכולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

מכירת יוסף

פרשת וישב | מדוע יוסף היה צריך לעבור את כל היסורים שעבר?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

אלה תולדות יעקב

פרשת וישב | מה פירוש הפסוק "אלה תולדות יעקב.."? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

יוסף והחלומות

פרשת וישב | מדוע התורה מספר לנו על האיש שפגש את יוסף בשדה? מי הוא האיש הזה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישב |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

יוסף וחלומותיו

פרשת מקץ | בשיעור זה נעקוב אחר 'חוקי החלומות' המופיעים בהקשר של יוסף.

מתוך סדרת השיעורים:
חומש בראשית - כלל ופרט

כ - 45 דק'

יוסף ואחיו - עתיד והווה, אב ובנים

פרשת וישב | בשיעור זה נסקור במבט רחב ונעמיק בסוגיית יוסף והאחים

מתוך סדרת השיעורים:
חומש בראשית - כלל ופרט

כ - 45 דק'

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הבנת התנהגות יהודה, התנהגות תמר ודרכה...
הרב איתן שנדורפי כ - 70 דק'
שיעור

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד...
הרבנית גילה שרים (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של...
הרבנית ורדית אביחי (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

הכיצד נמכר יוסף?!

פרשת וישב | סיפורי התורה על יוסף ואחיו קובעים בנו...
הרב שלמה אבינר
שיעור

דברים קטנים

פרשת וישב | דברים קטנים שלושת הנושאים המרכזיים...
הרב ערן טמיר
שיעור

האם חטא יוסף בלשון הרע?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (לז, ב): "יוסף בן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מכירת יוסף - "איך יתפוס השכל זה הדבר?"

פרשת וישב | הקדמה אחד הסיפורים הקשים ביותר מבחינה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הקדמה בפרשה זו (פרק ל"ח) קשיים רבים....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויבא הביתה לעשות מלאכתו"

פרשת וישב | הקדמה על הפסוק "ויהי כהיום הזה, ויבא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לשם מה נאסר שר האופים?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מ'): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מצות היבום גואלת את הנשמה בגלגול נשמות

פרשת וישב | מה הסיבה שיהודה מבקש מאונן להתחתן עם...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצוות היבום - יחודה ודרכי ההשגחה הפועלת באמצעותה

פרשת וישב | היבום: פעולה בדרכים נסתרות עניין...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מחלוקת יוסף ויהודה במשך הדורות

פרשת וישב | הבירור בין האחים ויוסף: מי הולך להיות...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

עניין יוסף

פרשת וישב | לכאורה הספר היה צריך להגמר באבות, אבל...
הרב נתן רוטמן כ80 דק'
שיעור

היינו כחלמים

פרשת וישב | שלושה זוגות של חלומות נחלמים בסבך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

גדור פרצי בבן פרצי

פרשת וישב | העובדה שכל תולדותיו של משיח מלאות בחטא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הלוא לאלקים פתרונים

פרשת וישב | חלומות אינם עניין של מה בכך, בעיקר...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אבותיכם בעבר הנהר

פרשת וישב | כיצד ניתן להסביר את השנאה הגדולה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ועשיתם לעץ אחד

פרשת וישב | מאבק שנאה קשה ועז מתגלה בפרשתנו בין...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מכירת יוסף

פרשת וישב | מדוע יוסף היה צריך לעבור את כל היסורים...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

אלה תולדות יעקב

פרשת וישב | מה פירוש הפסוק "אלה תולדות יעקב.."? |...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

יוסף והחלומות

פרשת וישב | מדוע התורה מספר לנו על האיש שפגש את...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישב |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יוסף וחלומותיו

פרשת מקץ | בשיעור זה נעקוב אחר 'חוקי החלומות'...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

יוסף ואחיו - עתיד והווה, אב ובנים

פרשת וישב | בשיעור זה נסקור במבט רחב ונעמיק...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שו"ת

כוונת יהודה במכירת יוסף

מכירת יוסף- כוונת ראובן וכוונת יהודה-התיחסות האחים...
הרב יוסי ברינר
קשר חי