פרשת ויחי | מז-נ

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא במחלוקת קבועה איתם לאורך פרשיות בראשית?

כ - 45 דק'

יוסף ואחיו

פרשת ויחי | תיתכנה מחלוקות חריפות בעם ישראל. אך חשוב מאד לשמור על האחדות בעם ישראל גם כשהדעות חלוקות.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

הברכות לאפרים ומנשה

פרשת ויחי | מדוע זכה יוסף לשני שבטים? מה משמעותה המיוחדת של מעמד הברכה של אפרים ומנשה, בנפרד משאר בני יעקב?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - בראשית

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו, ויקרא: הוציאו כל איש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מפני מה זכה יהודה למלכות?

פרשת ויגש | א. ערבות יהודה על בנימין בפרק מג למדנו שיהודה אמר ליעקב שהוא יהיה ערב על בנימין: "אנכי אערבנו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע נשארו יעקב ובניו במצרים?

פרשת ויחי | הקדמה כאשר עלו אחי יוסף אל יעקב ובישרו לו שיוסף חי, אמר יעקב: "רב, עוד יוסף בני חי, אלכה ואראנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברכות יעקב

פרשת ויחי | עפ"י המסורה פרשת ויחי היא המשך של פרשת ויגש ועפ"י זה שבועת הקבורה זה חלק מהמהלך של התיישבות ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

הבנת מהותו של שבט אפרים

פרשת ויחי | למה יעקב בחר להקדים את אפרים למנשה? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

יעקב אבינו לא מת - כשחיים מתוך שליחות לא מתים

פרשת ויחי | "נשמות הצדיקים צרורות בצרור החיים.." כך הרמב"ן מסיים את ספר בראשית. על מה כותב אברהם את הפיוט...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

ברכת יעקב ליוסף וברכת הבנים בליל שבת

פרשת ויחי | "ישימך אלוקים כאפריים וכמנשה" למה ברכת הבנים לקוחה מהפסוק הזה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

חד אמר גולה וחד אמר גאלה

פרשת ויחי |מדוע פרשת ויחי פותחת בפרשה סתומה? נתבונן בעומק דברי חז"ל, וננסה להבין כיצד הקץ הסתום והעיניים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

יששכר חמר גרם

פרשת ויחי | מיהו יששכר המשול לחמור גרם שנוטה שכמו לסבול את משאו? נתבונן בסיפור הולדתו המיוחד ובברכות שהתברך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

אבל כבד זה למצרים

פרשת ויחי | תיאור האבל על מותו של יעקב אבינו הוא תיאור יוצא דופן בכל קנה מידה מכל תיאור אבלות אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

כאחד שבטי ישראל

פרשת ויחי | האם שבט דן הוא רק עוד אחד מהשבטים, או שמא הוא יחיד ומיוחד ביניהם? נתבונן בברכתו של יעקב אבינו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

בנימין זאב יטרף

פרשת ויחי | מה פשר הדימויים השונים בברכותיו של יעקב לבניו? מה כוונת ברכתו של בנימין "זאב יטרף"? ומהו אופיו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

משמעות ברכות יעקב

פרשת ויחי | מה הסוד שיעקב מגלה לבניו? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

מות יעקב

פרשת ויחי | מתי נקרא שיעקב עולה ממצרים? בזמן קבורתו או בזמן אחר?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

ברכות יעקב לבניו

פרשת ויחי | מדוע יעקב בירך את אפרים ומנשה? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

גלגולו של 'שמע ישראל'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויחי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

ראובן - פוחז או בכור?

הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

יוסף ואחיו

פרשת ויחי | תיתכנה מחלוקות חריפות בעם ישראל. אך...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הברכות לאפרים ומנשה

פרשת ויחי | מדוע זכה יוסף לשני שבטים? מה משמעותה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מפני מה זכה יהודה למלכות?

פרשת ויגש | א. ערבות יהודה על בנימין בפרק מג...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נשארו יעקב ובניו במצרים?

פרשת ויחי | הקדמה כאשר עלו אחי יוסף אל יעקב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברכות יעקב

פרשת ויחי | עפ"י המסורה פרשת ויחי היא המשך של פרשת...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

הבנת מהותו של שבט אפרים

פרשת ויחי | למה יעקב בחר להקדים את אפרים למנשה? |...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

יעקב אבינו לא מת - כשחיים מתוך שליחות לא מתים

פרשת ויחי | "נשמות הצדיקים צרורות בצרור החיים.."...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

ברכת יעקב ליוסף וברכת הבנים בליל שבת

פרשת ויחי | "ישימך אלוקים כאפריים וכמנשה" למה ברכת...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

חד אמר גולה וחד אמר גאלה

פרשת ויחי |מדוע פרשת ויחי פותחת בפרשה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

יששכר חמר גרם

פרשת ויחי | מיהו יששכר המשול לחמור גרם שנוטה שכמו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אבל כבד זה למצרים

פרשת ויחי | תיאור האבל על מותו של יעקב אבינו הוא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כאחד שבטי ישראל

פרשת ויחי | האם שבט דן הוא רק עוד אחד מהשבטים, או...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בנימין זאב יטרף

פרשת ויחי | מה פשר הדימויים השונים בברכותיו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

משמעות ברכות יעקב

פרשת ויחי | מה הסוד שיעקב מגלה לבניו? |
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

מות יעקב

פרשת ויחי | מתי נקרא שיעקב עולה ממצרים? בזמן...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

ברכות יעקב לבניו

פרשת ויחי | מדוע יעקב בירך את אפרים ומנשה? |
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

גלגולו של 'שמע ישראל'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויחי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק נ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
קשר חי