פרשת מטות | ל-לב

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | בני גד וראובן בקשתם של בני גד ובני ראובן ממשה, להישאר בעבר הירדן המזרחי, כנאמר בפרשתנו (שמות לב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

מעלתו של שבט מנשה

פרשת מטות | הצטרפות מנשה לבני גד וראובן לאחר שמשה מסכים לבקשת בני ראובן וגד לנחול בעבר הירדן המזרחי, הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש במדבר - כלל ופרט

ההכנות לכניסה לארץ

פרשות מטות - מסעי | פרשות אלו עוסקות בהכנות ישראל לכניסה לארץ. כיצד קשורה פרשת הנדרים להכנות אלו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

האם טוב לנדור?

פרשת מטות | פרקנו מתחיל במלים: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר: זה הדבר אשר צוה ד': איש כי ידֹר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

סוגי הנדרים

פרשת מטות | פרשת מטות פותחת במלים: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר: זה הדבר אשר צוה ד': איש כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מדוע ציוה ד' להכות את מדין ולא את מואב?

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "וידבר ד' אל משה לאמר: ב. נקֹם נקמת בני ישראל מאת המדינים, אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאד, ויראו את ארץ יעזר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חצי שבט מנשה

פרשת מטות | מדוע בכל הפרשה לא נזכר חצי שבט מנשה ורק בסופה הוא נזכר? הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

ערי המקלט ונבואות החורבן

פרשת מטות | ערי קלט וסוגיית רוצח. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

נדרים

פרשת מטות מסעי | יסוד הנדר והשבועה, והדינים המיוחדים שנובעים מסוגיה זאת כמו שהיא עולה כאן בהשוואה לסוגיה בספר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל

פרשת מטות מסעי | מדוע התורה מפרטת את הגבולות? את התורה לא מעסיק דברים טכניים, אז מדוע בגבולות היא מתעסקת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מטות מסעי- האחריות הציבורית בשפיכות דמים

פרשת מטות מסעי | מי שהמית חייב למות, אין כפרה על מעשה רצח.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

לשם מה אנחנו נלחמים על ארץ ישראל

פרשת מטות | בני גד ובני ראובן מעדיפים להשאר בעבר הירדן המזרחי ולא להלחם ביחד עם כל עמ"י. משה מאוד לא אוהב את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים בספר במדבר

כ-15 דק'

פרשת נדרים ושבועות

פרשת מטות | מה ההבדל בין "נדר" ל"איסר"? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

חצוצורות שופרות ובטחון במלחמה

פרשת מטות | החצוצרות היא מצווה שמתייחסת ישירות להשגחה של הקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

פרשת הנדרים

פרשת מטות |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

חומרת הנדר

פרשת מטות |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

משה נתנבא ב"זה"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מטות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

אשים במדבר דרך

פרשת מטות-מסעי | בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את סדר מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר. מדוע שבה ומונה התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

נחלה מבוהלת

מדוע משה כעס כל כך על בקשתם של בני גד וראובן? ומה הסתתר באמת מאחורי בקשתם?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מדוע ציווה ה' להרוג גם את ילדי מדין שלא חטאו?

הרב יוסף קלנר
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | בני גד וראובן בקשתם של בני גד ובני...
הרב ערן טמיר
שיעור

מעלתו של שבט מנשה

פרשת מטות | הצטרפות מנשה לבני גד וראובן לאחר שמשה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההכנות לכניסה לארץ

פרשות מטות - מסעי | פרשות אלו עוסקות בהכנות ישראל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

האם טוב לנדור?

פרשת מטות | פרקנו מתחיל במלים: "וידבר משה אל ראשי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סוגי הנדרים

פרשת מטות | פרשת מטות פותחת במלים: "וידבר משה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוה ד' להכות את מדין ולא את מואב?

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "וידבר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חצי שבט מנשה

פרשת מטות | מדוע בכל הפרשה לא נזכר חצי שבט מנשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ערי המקלט ונבואות החורבן

פרשת מטות | ערי קלט וסוגיית רוצח. |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

נדרים

פרשת מטות מסעי | יסוד הנדר והשבועה, והדינים...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל

פרשת מטות מסעי | מדוע התורה מפרטת את הגבולות? את...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מטות מסעי- האחריות הציבורית בשפיכות דמים

פרשת מטות מסעי | מי שהמית חייב למות, אין כפרה על...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

לשם מה אנחנו נלחמים על ארץ ישראל

פרשת מטות | בני גד ובני ראובן מעדיפים להשאר בעבר...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

פרשת נדרים ושבועות

פרשת מטות | מה ההבדל בין "נדר" ל"איסר"? |
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

חצוצורות שופרות ובטחון במלחמה

פרשת מטות | החצוצרות היא מצווה שמתייחסת ישירות...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

פרשת הנדרים

פרשת מטות |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

חומרת הנדר

פרשת מטות |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות מסעי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

משה נתנבא ב"זה"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מטות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אשים במדבר דרך

פרשת מטות-מסעי | בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נחלה מבוהלת

מדוע משה כעס כל כך על בקשתם של בני גד וראובן? ומה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ל | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק לא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק לב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי