פרשת בהעלותך | ח-יב

עומק הערבות (צרעת מרים)

פרשת בהעלותך | פנייתו של אהרון למשה, עקב צרעתה של מרים אחותם, לאחר שדיברה עליו לשון הרע, כנאמר בפרשתנו (במדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

ענוותנותו של משה רבנו

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בפרשת בהעלותך מעידה התורה על משה רבנו: "והאיש משה ענו מאוד"?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

הסדר החדש של השראת השכינה

פרשת בהעלותך | מסע הענן בספר שמות קראנו כיצד עם ישראל בונה את המשכן והשכינה שורה בו, ונגלית בצורת ענן. והנה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש במדבר - כלל ופרט

האידאל והדרך הארוכה

פרשת בהעלותך | האידיאל והדרך הארוכה המתרחש בפרשת בהעלותך, דומה לאדם ההולך על שפת צוק רם ונישא, ואז,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש במדבר

החזון, המציאות והאמת

פרשת בהעלותך | החזון, המציאות והאמת בלב פרשת בהעלותך, מופיעה פרשיית 'ויהי בנסוע', בין שתי אותיות 'נון'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש במדבר

הפסח במדבר

פרשת בהעלותך | מדוע מכל הארבעים שנה שבני ישראל היו במדבר, התורה מספרת רק על קרבן פסח אחד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

חיבתם של ישראל

פרשת בהעלותך | חיבתם של בני ישראל שנכפלו בפסוק אחד חמש פעמים נאמר בפרקנו (בפסוק י"ט): "וָאתנה את הלוים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

הסתרת גנותם של ישראל

פרשת בהעלותך | נאמר בפרקנו (ט, א-ב): "וידבר ד' אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

כיצד נזכרים לטובה על ידי החצוצרות?

פרשת בהעלותך | הקדמה נאמר בפרקנו: "וכי תבֹאו מלחמה בארצכם על הצר הצֹרר אתכם והרעֹתם בחצֹצרת, ונזכרתם לפני ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

דיבור מרים ואהרון על משה

פרשת בהעלותך | "ותדבר מרים ואהרן במשה על אֹדות האשה הכשית אשר לקח" הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: חלק ראשון:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים

פרשת בהעלותך | חצוצרות משה, חצוצרות רק של משה, בכניסה לארץ נגנזו חצוצרות אלה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל

פרשת בהעלותך | מי רעואל ומי זה חובב? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פסח ופסח שני

פרשת בהעלותך | אפשר לעשות את הפסח בלי מעטפת, חודש אחרי. מדוע?מה יש במצווה הזאת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

החצוצרות וההליכה במדבר

פרשת בהעלותך | עמ"י מתכונן פעם ראשונה ללכת במדבר לאחר מעמד הר סיני.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הקדשת הלויים וטהרתם

פרשת בהעלותך | מה מיוחד בלווים שבגלל זה ההקדשה שלהם אחרת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פרשת המתאוים

פרשת בהעלותך | ספר במדבר מחולק לשלושה חלקים, מהם החלקים ומה משמעותם?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

חטא המתאוננים

פרשת בהעלותך |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עומק הערבות (צרעת מרים)

פרשת בהעלותך | פנייתו של אהרון למשה, עקב צרעתה של...
הרב ערן טמיר
שיעור

ענוותנותו של משה רבנו

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בפרשת בהעלותך מעידה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הסדר החדש של השראת השכינה

פרשת בהעלותך | מסע הענן בספר שמות קראנו כיצד עם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האידאל והדרך הארוכה

פרשת בהעלותך | האידיאל והדרך הארוכה המתרחש...
הרב אלי אדלר
שיעור

החזון, המציאות והאמת

פרשת בהעלותך | החזון, המציאות והאמת בלב פרשת...
הרב אלי אדלר
שיעור

הפסח במדבר

פרשת בהעלותך | מדוע מכל הארבעים שנה שבני ישראל היו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

חיבתם של ישראל

פרשת בהעלותך | חיבתם של בני ישראל שנכפלו בפסוק אחד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הסתרת גנותם של ישראל

פרשת בהעלותך | נאמר בפרקנו (ט, א-ב): "וידבר ד' אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נזכרים לטובה על ידי החצוצרות?

פרשת בהעלותך | הקדמה נאמר בפרקנו: "וכי תבֹאו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דיבור מרים ואהרון על משה

פרשת בהעלותך | "ותדבר מרים ואהרן במשה על אֹדות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים

פרשת בהעלותך | חצוצרות משה, חצוצרות רק של משה,...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל

פרשת בהעלותך | מי רעואל ומי זה חובב? |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פסח ופסח שני

פרשת בהעלותך | אפשר לעשות את הפסח בלי מעטפת, חודש...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

החצוצרות וההליכה במדבר

פרשת בהעלותך | עמ"י מתכונן פעם ראשונה ללכת במדבר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הקדשת הלויים וטהרתם

פרשת בהעלותך | מה מיוחד בלווים שבגלל זה ההקדשה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרשת המתאוים

פרשת בהעלותך | ספר במדבר מחולק לשלושה חלקים, מהם...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

חטא המתאוננים

פרשת בהעלותך |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי