שכר ועונש

קריאה לתשובה לעם ישראל

פרק יח | ויכוח בין הקב"ה לכנסת ישראל האם "אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהנה" או "איש בחטאו יומת".

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

46:04 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קריאה לתשובה לעם ישראל

פרק יח | ויכוח בין הקב"ה לכנסת ישראל האם "אבות...
הרב יצחק בן שחר 46:04 דק'
קשר חי