התשובה

התשובה בספר יונה

למה מכל נבואות התשובה שיש בתנך נבחר ספר יונה להיקרא ביום כיפור? מה מלמדת התנהגותם של הגויים בספר יונה על...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יונה

כ-40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תשובה אמתית של האדם ותשובה לאומית

פרק יד |
הרב אליעזר קשתיאל 38:00 דק'
שיעור

התשובה בספר יונה

למה מכל נבואות התשובה שיש בתנך נבחר ספר יונה...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
קשר חי