הבמות

איסור ההקרבה בבמות

ההוראה העקבית של התורה נגד הבמות אחת מן הדרכים הראשיות של עבודת ה' בתנ"ך היא הקרבת הקרבנות. כבר מראשית...

איסור והיתר הבמות בספרי הנביאים

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |

מתוך סדרת השיעורים:
נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה

מדוע הבמות היו אסורות בזמנים מסוימים ומותרות בזמנים אחרים?

פרשת ראה | הקדמה          בפרשתנו נאמר שאסור להקריב בבמות, ונרמז שהיו זמנים שבהם היו הבמות מותרות. כך נאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

אל המנוחה ואל הנחלה

מדוע הותרו הבמות? כיצד ניתן לסקור את ההיסטוריה הישראלית לאור היתר זה?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על ישראל? מה הן הסכנות הכרוכות בכך? וכיצד התורה מקדימה 'רפואה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

מילה בסלע

מה היא משמעות כתיבת התורה על האבנים? האם הדבר קשור לברית בהר גריזים והר עיבל? ומדוע אומות העולם נתנו את הדין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

משמעותה ההיסטורית של השירה

מדוע נכתבה השירה? מה הוא המהלך ההיסטורי העולה מפרשתנו?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

"אשביתה מאנוש זכרם" – היעלה על הדעת?

מדוע הקב"ה גואל את ישראל? האם בזכות אבותיהם או מצד חילול שמו הגדול?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

חזקיהו והסרת הבמות

פרק לא | הקדמה: האם היה צריך להסיר את הבמות? בשלושה פרקים העוסקים בחזקיהו מלך יהודה בספרנו, מצאנו התיחסות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

איסור ההקרבה בבמות

ההוראה העקבית של התורה נגד הבמות אחת מן הדרכים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

איסור והיתר הבמות בספרי הנביאים

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |
הרב יוסף מילר
שיעור

מדוע הבמות היו אסורות בזמנים מסוימים ומותרות בזמנים אחרים?

פרשת ראה | הקדמה          בפרשתנו נאמר שאסור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אל המנוחה ואל הנחלה

מדוע הותרו הבמות? כיצד ניתן לסקור את ההיסטוריה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

מילה בסלע

מה היא משמעות כתיבת התורה על האבנים? האם הדבר קשור...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

משמעותה ההיסטורית של השירה

מדוע נכתבה השירה? מה הוא המהלך ההיסטורי העולה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

"אשביתה מאנוש זכרם" – היעלה על הדעת?

מדוע הקב"ה גואל את ישראל? האם בזכות אבותיהם או מצד...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

חזקיהו והסרת הבמות

פרק לא | הקדמה: האם היה צריך להסיר את...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי