האבות

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה כחלק מהשגת מטרתם?!..

כ - 70 דק'

אופי קדושת חיי האבות

מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת אברם בתורה, חל שינוי ניכר באופי סיפורי התורה. עד לשלב זה, הופיעו בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש בראשית לשולחן שבת

המעלה הנבואית של האבות

המעלה הנבואית של האבות במדרש משנת רבי אליעזר (פרשה ו) עומדים חז"ל על האופי המיוחד של דביקות שלושת האבות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים בחומש בראשית לשולחן שבת

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הגניבה על ידי אבותינו הקדושים

כיצד ייתכן שאבותינו הקדושים נקטו בדרך שכללה גניבה...
הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

אופי קדושת חיי האבות

מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת אברם בתורה, חל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המעלה הנבואית של האבות

המעלה הנבואית של האבות במדרש משנת רבי אליעזר...
הרב יואב אוריאל
קשר חי