ברית מילה

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים שענינה של המילה הוא להחליש את כוח התאוה. הסבר זה, עם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

אחד היה אברהם

פרשת לך לך | התורה מספרת שאברהם אבינו מל את עצמו בגיל תשעים ותשע ואת ישמעאל בגיל שלוש עשרה, ושניהם נימולו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ברית המילה - ברית של אהבה וברית הארץ

פרשת לך לך | הקדמה מצות המילה כתבו מפרשים רבים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אחד היה אברהם

פרשת לך לך | התורה מספרת שאברהם אבינו מל את עצמו...
הרב יהושע שפירא
קשר חי