מלחמת דוד בעמון וארם | פרק י

כבושי דוד, דוד גומל חסד עם מפיבושת

פרקים ז-י | מה גרם לכך שחנון ממלך עמון ביזה כל-כך את שליחי דוד המלך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל ב

חסד עם בית יהונתן

פרק ט-י | דוד כבר מלך כמה שנים, למה עכשיו הוא החליט לעשות חסד עם בית יהונתן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כבושי דוד, דוד גומל חסד עם מפיבושת

פרקים ז-י | מה גרם לכך שחנון ממלך עמון ביזה כל-כך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

חסד עם בית יהונתן

פרק ט-י | דוד כבר מלך כמה שנים, למה עכשיו הוא...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

מלחמת דוד בעמון וארם

פרק י |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק י

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי