מאמרים - ספר שמואל א

"איש אחד... ושמו אלקנה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם חנה אכלה לפני תפילתה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ד. "ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפננה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. ה. ולחנה יתן מנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

מדוע חשב עלי את חנה לשכורה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ט. "ותקם חנה אחרי אָכְלָה בשלה ואחרי שָתֹה, ועלי הכהן יֹשֵב על הכסא, על מזוזת היכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם בני עלי חטאו בגילוי עריות?

פרק ב | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ב): "ועלי זקן מאד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

נבואת איש האלקים אל עלי

פרק ב | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם של בני עלי, מופיעה נבואת פורענות נוראה על בית עלי, שנאמרה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם עלי הוכיח את בניו?

פרק ג | הקדמה בפרק ב (פסוקים יב-יז) מתוארים חטאי בני עלי באריכות. אחר כך (בפסוקים כב-כד) נאמר: "ועלי זקן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

היחס בין שתי נבואות הפורענות שנאמרו לעלי

פרק ג | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם של בני עלי, מופיעה נבואת פורענות נוראה על בית עלי, שנאמרה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

בן שנה שאול במלכו

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ב. ויבחר לו שאול שלשת אלפים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

כמה ימים מלך שאול?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ב. ויבחר לו שאול שלשת אלפים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם שאול שיקר לשמואל?!

פרק טו | הקדמה שאלות רבות יש לשאול על פרקנו, והאלשיך הקדוש שאל עליו עשרים ושש שאלות (!), אבל מאמר זה יעסוק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

כיצד יתכן שדוד הלך אל אכיש מלך גת?

פרק כז | הקדמה בפרקנו הקצר שלושה ענינים: הליכת דוד אל אכיש מלך גת (א-ד). בקשת דוד מאכיש מלך גת לשבת באחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

דוד איש המעלה

פרק ל | א. מבנה הפרק בפרקנו ששה ענינים: דוד מגלה שצקלג שרופה, ושמשפחתו ומשפחות חייליו נשבו, אבל הוא מתחזק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

נאומו האחרון של שמואל ונאומי המנהיגים הקודמים

פרק יב | הפטרת קרח | הקדמה בפרקנו מופיע נאום ארוך של שמואל, הנאום האחרון שהוא אומר לעם. יש לשאול מספר שאלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"איש אחד... ושמו אלקנה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי איש אחד מן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם חנה אכלה לפני תפילתה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ד. "ויהי היום, ויזבח אלקנה,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע חשב עלי את חנה לשכורה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ט. "ותקם חנה אחרי אָכְלָה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם בני עלי חטאו בגילוי עריות?

פרק ב | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק כ"ב): "ועלי זקן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נבואת איש האלקים אל עלי

פרק ב | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם עלי הוכיח את בניו?

פרק ג | הקדמה בפרק ב (פסוקים יב-יז) מתוארים חטאי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היחס בין שתי נבואות הפורענות שנאמרו לעלי

פרק ג | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בן שנה שאול במלכו

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כמה ימים מלך שאול?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם שאול שיקר לשמואל?!

פרק טו | הקדמה שאלות רבות יש לשאול על פרקנו,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שדוד הלך אל אכיש מלך גת?

פרק כז | הקדמה בפרקנו הקצר שלושה ענינים: הליכת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דוד איש המעלה

פרק ל | א. מבנה הפרק בפרקנו ששה ענינים: דוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נאומו האחרון של שמואל ונאומי המנהיגים הקודמים

פרק יב | הפטרת קרח | הקדמה בפרקנו מופיע נאום ארוך...
הרב איתן שנדורפי
קשר חי