ירמיהו

"קנה לך את השדה"

פרק לב | באופן מפתיע, ציוה הקב"ה את ירמיהו לקנות את השדה מבן דודו, רגע לפני החורבן. מה פשר הצעד הזה?

כ - 70 דק'

ירמיהו ונביאי השקר

האם נביאי השקר היו באמת נביאים שטעו או שהיו מאחזי עיניים מלכתחילה? איך מתמודדים עם אנשים שכאלה?

כ - 70 דק'

ספר ירמיהו עם ביאור 'ושננתם'

ביאור על רוב פרקי ספר ירמיהו |

ירמיהו הנביא

מהו תפקיד ירמיהו על רקע החורבן? איזה מבט מחדש לדורנו מנבואות ירמיהו?

כ - 70 דק'

מגלות יהויכין עד חורבן הבית

מגלות יהויכין ועד חורבן הבית 11 שנים דרמטיות במקרא. עיון בספרים יחזקאל וירמיה

כ - 70 דק'

תקופת הנביא ירמיהו

הקדמה | אלו מלכים מלכו בזמן ירמיהו הנביא? אלו מאורעות קרו בתקופתו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

טבלת תהליכי החורבן

ציר זמן - תקופת ישעיהו וירמיהו |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

ספר ירמיהו

הרב טוביה לפשיץ 59 שיעורים
סדרה

ספר ירמיהו - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 13 שיעורים
סדרה

ירמיהו בבקיאות

הרב דרור טוויל 27 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר ירמיהו

הרב איתן שנדורפי 36 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר ירמיהו

הרב נועם וידר 26 שיעורים
סדרה

שיעורים - ירמיהו

הרב אחיקם גץ 30 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

הרב יצחק בן שחר 20 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

הרב יוסף הורוביץ 52 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר ירמיהו

הרב יונדב זר 53 שיעורים
סדרה

ירמיהו - מוקלט | אשכנזי

מערכת בני ציון 48 שיעורים
סדרה

מאמרים על ספר ירמיהו

הרב עדיאל לוי 4 שיעורים
שיעור

"קנה לך את השדה"

פרק לב | באופן מפתיע, ציוה הקב"ה את ירמיהו לקנות...
הרב רמי גליקשטיין כ - 70 דק'
שיעור

ירמיהו ונביאי השקר

האם נביאי השקר היו באמת נביאים שטעו או שהיו מאחזי...
הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

ספר ירמיהו עם ביאור 'ושננתם'

ביאור על רוב פרקי ספר ירמיהו |
ושננתם
שיעור

ירמיהו הנביא

מהו תפקיד ירמיהו על רקע החורבן? איזה מבט מחדש...
הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

מגלות יהויכין עד חורבן הבית

מגלות יהויכין ועד חורבן הבית 11 שנים דרמטיות...
הרב אריה אברמסון כ - 70 דק'
שיעור

תקופת הנביא ירמיהו

הקדמה | אלו מלכים מלכו בזמן ירמיהו הנביא? אלו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

טבלת תהליכי החורבן

ציר זמן - תקופת ישעיהו וירמיהו |
הרב יואב אוריאל
שו"ת

ירמיהו - נביא לכל העמים

מה הכוונה בתחילת ספר ירמיהו שה' ממנה אותו להרוס את...
הרב נועם וידר
שו"ת

שארית הפליטה לאחר חורבן בית ראשון

האם נבואת ירמיהו הנאמרת אחרי מות גדליה ״אם שוב...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

לימוד חטאי בית ראשון בדורינו

כיצד ניתן להתייחס לחטאים שנעשו בבית ראשון כפי...
הרב אס"ף בנדל
קשר חי