נחלת שאר השבטים | פרקים יח-יט

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

ביאור סדר נחלות השבטים בארץ ישראל

פרקים טז-יט | ביאור מיוחד על סדר נחלות השבטים בארץ ישראל. מהו הקשר בין סדר השבטים במחנות המדבר, ובין סדר...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

מהותו של משכן שילה

פרק יח | במה עדיף משכן שילה מן המשכן בגלגל? ובאיזה אופן מהווה משכן שילה הקדמה והתקרבות לבית המקדש בירושלים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

משכן שילה, נחלות רוב השבטים, שילוח בני גד וראובן

פרקים יח-כב | גדולת בני גד ובני ראובן מופיעה פעם נוספת, באופן שבו הם נפרדים מיהושע

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

חלוקת שאר הארץ

פרק יח| למה הנביא אומר שהארץ נכבשה למרות שעדיין רוב הארץ לא נכבשה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

העברת המשכן לשילה

פרק יח | מדוע דווקא עכשיו בני ישראל מעבירים את המשכן לשילה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

נחלת שמעון זבולון ויששכר

פרק יט| מדוע הגרלתו של שבט שמעון נקראת הגורל השני?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

נחלת אשר ונפתלי

פרק יט| למה הנביא מפרט כל-כך את הערים שבנחלת כל שבט ושבט?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

נחלת דן

פרק יט | מהי כוונת הפסוק "ויצא גבול בני דן מהם"? מדוע כבשו גם את לשם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

מדוע נבחרה דווקא שילה?

פרק יח | הקדמה בספר יהושע בתחילת פרק י"ח נאמר: "וַיִקָהֲלוּ כל עדת בני ישראל שִלֹה, וישכינו שם את אהל מועד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

היכן נערכה חלוקת הארץ וכמה זמן היא נמשכה?

פרק יח | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "ויִקָהֲלו כל עדת בני ישראל שִלֹה, וישכינו שם את אֹהל מועד, והארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

שבט יוסף, הרחבת החיים החומריים בארץ ישראל, ומשכן שילה כמרכז אחדות

פרק טז-יח | כח יהודה וכח יוסף, שני כוחות בעם ישראל. יוסף מקבל את החלק הצפוני לירושלים. "הרוצה להעשיר יצפין"...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

נחלת בנימין המאחדת

פרק יח | שבט בנימין נמצא בתווך בין יהודה ליוסף. בנימין הוא המחבר בין שתי הכוחות הללו. בכח שאמור לאחות את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

נחלות שבטי שמעון, זבולון וישכר ותכונותיהם

פרק יט | שמעון לא היה אמור לקבל נחלה בכלל, על פי מה שיעקב אמר כשנפרד מבניו. וכן בברכת משה לשבטים, כל השבטים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

התכונות של השבטים אשר, נפתלי ודן מתוך התבוננות בנחלתם

פרק יט | האחרונים בקבלת נחלה אלו בני השפחות. קודם אשר, שמקבל את צפון הארץ. אשר מקבל נחלה מבורכת, אדמות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק יח

מערכת בני ציון
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק יט

מערכת בני ציון
שיעור

ביאור סדר נחלות השבטים בארץ ישראל

פרקים טז-יט | ביאור מיוחד על סדר נחלות השבטים בארץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מהותו של משכן שילה

פרק יח | במה עדיף משכן שילה מן המשכן בגלגל? ובאיזה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משכן שילה, נחלות רוב השבטים, שילוח בני גד וראובן

פרקים יח-כב | גדולת בני גד ובני ראובן מופיעה פעם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

חלוקת שאר הארץ

פרק יח| למה הנביא אומר שהארץ נכבשה למרות שעדיין...
הרב אריק אוריאל
שיעור

העברת המשכן לשילה

פרק יח | מדוע דווקא עכשיו בני ישראל מעבירים את...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נחלת שמעון זבולון ויששכר

פרק יט| מדוע הגרלתו של שבט שמעון נקראת הגורל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נחלת אשר ונפתלי

פרק יט| למה הנביא מפרט כל-כך את הערים שבנחלת כל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נחלת דן

פרק יט | מהי כוונת הפסוק "ויצא גבול בני דן מהם"?...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מדוע נבחרה דווקא שילה?

פרק יח | הקדמה בספר יהושע בתחילת פרק י"ח נאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היכן נערכה חלוקת הארץ וכמה זמן היא נמשכה?

פרק יח | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "ויִקָהֲלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שבט יוסף, הרחבת החיים החומריים בארץ ישראל, ומשכן שילה כמרכז אחדות

פרק טז-יח | כח יהודה וכח יוסף, שני כוחות בעם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

נחלת בנימין המאחדת

פרק יח | שבט בנימין נמצא בתווך בין יהודה ליוסף....
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

נחלות שבטי שמעון, זבולון וישכר ותכונותיהם

פרק יט | שמעון לא היה אמור לקבל נחלה בכלל, על פי...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

התכונות של השבטים אשר, נפתלי ודן מתוך התבוננות בנחלתם

פרק יט | האחרונים בקבלת נחלה אלו בני השפחות. קודם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק יח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע פרק יט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
קשר חי