נחלת עבר הירדן | פרק יג

רשימת המלכים ולא רשימת הערים, למה?

פרקים י"ב-י"ג | מדוע נכתבה בספר יהושע רשימת כל המלכים שנוצחו, ולא נכתבה רשימת כל הערים שנכבשו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

הארץ הנשארת, נחלות יהודה ויוסף

פרקים יג-יז | ה' מונע את יהושע מלהמשיך בכיבוש הארץ ולהתחיל לחלקה. הקב"ה מודיע כי חשוב שהחלוקה תתבצע על ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

המקומות שיהושע לא כבש

פרק יג | האם פתיחת הפרק "ויהושע זקן בא בימים" - יש בה ביקורת כלפי יהושע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

הנחלה בעבר הירדן המזרחי

פרק יג | למה נחלת חצי שבט המנשה בעבר הירדן המזרחי נאמרת רק ברמז?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

ויהושע זקן בא בימים

פרק יג | הנביא מחבר את כבושי משה ויהושע לתהליך אחד שלם של כבוש ארץ ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

חלוקת הארץ לשבטים - תכונת הנחישות והחלוציות של ראובן גד וחצי המנשה

פרק יג | לאחר שבע שנים של כיבוש הארץ, אנו עוברים לשבע שנים של חלוקת הארץ.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

משמעות נחלת ארץ ישראל וסדר הנחלות בארץ

שיעור לטו בשבט | לעיתים נראה כי לאחר כיבוש הארץ, חלוקת הנחלות היא שלב קל של חלוקת שלל בלבד. אך אין זה כך -...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק יג

מערכת בני ציון
שיעור

רשימת המלכים ולא רשימת הערים, למה?

פרקים י"ב-י"ג | מדוע נכתבה בספר יהושע רשימת כל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הארץ הנשארת, נחלות יהודה ויוסף

פרקים יג-יז | ה' מונע את יהושע מלהמשיך בכיבוש הארץ...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

המקומות שיהושע לא כבש

פרק יג | האם פתיחת הפרק "ויהושע זקן בא בימים" -...
הרב אריק אוריאל
שיעור

הנחלה בעבר הירדן המזרחי

פרק יג | למה נחלת חצי שבט המנשה בעבר הירדן המזרחי...
הרב אריק אוריאל
שיעור

ויהושע זקן בא בימים

פרק יג | הנביא מחבר את כבושי משה ויהושע לתהליך...
הרב אריק אוריאל
שיעור

חלוקת הארץ לשבטים - תכונת הנחישות והחלוציות של ראובן גד וחצי המנשה

פרק יג | לאחר שבע שנים של כיבוש הארץ, אנו עוברים...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

משמעות נחלת ארץ ישראל וסדר הנחלות בארץ

שיעור לטו בשבט | לעיתים נראה כי לאחר כיבוש הארץ,...
הרב יואב אוריאל
קשר חי