מעבר הירדן | פרקים ג-ד

לידת עם ישראל במעבר הירדן

פרק ג | יהושע מזהיר את עם ישראל שישמרו מרחק מהארון. כבר במדבר עם ישראל הלך עם הארון ויודע שהוא צריך לשמור...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

השינוי במצב עם ישראל בעקבות לידתו

פרקים ד-ו | למה יהושע בנה את המצבה? מה טעמה ומטרתה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

התפקיד של רחב, סוד מעבר הירדן

פרקים ב-ד | למרגלים שנשלחו ליריחו היה תפקיד חשוב ביותר - לגבור על יריחו, העיר המאחדת את כל גויי כנען.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

59 דק'

רחב - הפרצה בחומה, הירדן הנסתר

המשך פרקים ב-ד | מעבר הירדן הוא מעמד היסטורי. אילו מעלות התחדשות בעם ישראל עם כניסתם לארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע כלל ופרט

כ - 60 דק'

נסיעת הארון ומעבר הירדן

פרקים ג-ד | המעבר מניסי עמוד הענן ועמוד האש לניסי ארון הברית, שמבטא את ההדרכה האלוקית הקבועה בארץ. ומעבר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יהושע

נס מעבר הירדן ולקיחת האבנים

פרקים ג-ד | השוואת מעמד מעבר הירדן בנשיאת הארון על ידי הכהנים למעמד הר סיני. מהות לקיחת האבנים "איש אחד מכל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יהושע

המעבר בירדן

פרקים ג-ד | בכניסה לארץ מתגלה שם ה' כ'אדון כל הארץ' - ה' מחליף את הכנעניים בעם ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

עליית הכהנים מן הירדן, המילה והפסח בגלגל

פרקים ד-ה | מה שהודיעה רחב מתגלה כעת לכל - כשישראל עוברים את הירדן לא קמה באיש רוח מפניהם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

ההכנות לכניסה לארץ

פרק ג | יהושע מדריך את העם כיצד להתכונן למעבר הירדן

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

מעבר הירדן

פרק ג | המשמעות הרוחנית של נס קריעת הירדן בתוך עם ישראל ומחוצה לו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

פרק ד - הגלעד בירדן ובגלגל

פרק ד | מטרת גלעד האבנים בתוך הירדן ובגלגל - זיכרון לדורות

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

מדוע דווקא בפרקנו נאמר הכינוי "אדון כל הארץ"?

פרק ג | הקדמה לפני מעבר הירדן אמר יהושע לבני ישראל: "בזאת תדעון כי א-ל חי בקרבכם, והורש יוריש מפניכם את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

הארון נושא את נושאיו

פרק ד | הקדמה חז"ל ורבותינו הראשונים דנו בשאלה על מי מוטלת המצוה לשאת את ארון הברית: האם על הלויים, או על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מעבר הירדן

פרקים ג-ד | שינוי תפיסת עולמם של עמי כנען והתהליך העומד מאחורי חציית הירדן

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

לשאת את ארון ה' בארץ

פרק ד | לשאת את הארון על הכתפיים. איך יהושע מצליח להכניס את כל עם ישראל להיות חלק מפעולה זו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

יהושע פרק ג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

כ-10 דק'

יהושע פרק ד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

כ-10 דק'

חוט השני והכנת ישראל למעבר הירדן

פרקים ב-ג | חוט השני - ביאור מהותו של חוט השני, וההכנה לקראת חציית הירדן

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

שנים עשר אבנים לשנים עשר איש לשבט

פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

ניסיות בדרגה שלגבה אין התחשבות בטבע

פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

שאלת הבנים

פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

הכניסה לא''י והיכולת לחיות את האלוקי מבלי לבלבל בין הקודש והחול

יהושע פרק ג | כמו במעמד הר סיני, לפני שחוצים את הירדן יש ימי הגבלה. יהושע והעם לא רואים את הכניסה לארץ כפעולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

כ-45 דק'

חטאו של עכן כדגם להתמודדות עם החיים בכניסה לארץ

יהושע פרק ג ופרק ו | מה עיניינם של הניסים? |

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

לידת עם ישראל במעבר הירדן

פרק ג | יהושע מזהיר את עם ישראל שישמרו מרחק...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

השינוי במצב עם ישראל בעקבות לידתו

פרקים ד-ו | למה יהושע בנה את המצבה? מה טעמה...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק ג

מערכת בני ציון
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק ד

מערכת בני ציון
שיעור

התפקיד של רחב, סוד מעבר הירדן

פרקים ב-ד | למרגלים שנשלחו ליריחו היה תפקיד חשוב...
הרב יואב אוריאל 59 דק'
שיעור

רחב - הפרצה בחומה, הירדן הנסתר

המשך פרקים ב-ד | מעבר הירדן הוא מעמד היסטורי....
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

נסיעת הארון ומעבר הירדן

פרקים ג-ד | המעבר מניסי עמוד הענן ועמוד האש לניסי...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

נס מעבר הירדן ולקיחת האבנים

פרקים ג-ד | השוואת מעמד מעבר הירדן בנשיאת הארון על...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

המעבר בירדן

פרקים ג-ד | בכניסה לארץ מתגלה שם ה' כ'אדון כל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

עליית הכהנים מן הירדן, המילה והפסח בגלגל

פרקים ד-ה | מה שהודיעה רחב מתגלה כעת לכל - כשישראל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ההכנות לכניסה לארץ

פרק ג | יהושע מדריך את העם כיצד להתכונן למעבר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מעבר הירדן

פרק ג | המשמעות הרוחנית של נס קריעת הירדן בתוך עם...
הרב אריק אוריאל
שיעור

פרק ד - הגלעד בירדן ובגלגל

פרק ד | מטרת גלעד האבנים בתוך הירדן ובגלגל -...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מדוע דווקא בפרקנו נאמר הכינוי "אדון כל הארץ"?

פרק ג | הקדמה לפני מעבר הירדן אמר יהושע לבני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הארון נושא את נושאיו

פרק ד | הקדמה חז"ל ורבותינו הראשונים דנו בשאלה על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מעבר הירדן

פרקים ג-ד | שינוי תפיסת עולמם של עמי כנען והתהליך...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

לשאת את ארון ה' בארץ

פרק ד | לשאת את הארון על הכתפיים. איך יהושע מצליח...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יהושע פרק ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

חוט השני והכנת ישראל למעבר הירדן

פרקים ב-ג | חוט השני - ביאור מהותו של חוט השני,...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יציאת מצרים וקריעת ים סוף מול סיבוב ארץ מואב וקריעת הירדן

פרק ג | |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

כריתת ברית על הנסתרות במעבר הירדן והובלת הארון

פרק ג |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

שנים עשר אבנים לשנים עשר איש לשבט

פרק ד |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

ניסיות בדרגה שלגבה אין התחשבות בטבע

פרק ד |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

שאלת הבנים

פרק ד |
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

הכניסה לא''י והיכולת לחיות את האלוקי מבלי לבלבל בין הקודש והחול

יהושע פרק ג | כמו במעמד הר סיני, לפני שחוצים את...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

חטאו של עכן כדגם להתמודדות עם החיים בכניסה לארץ

יהושע פרק ג ופרק ו | מה עיניינם של הניסים? |
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
קשר חי