הפסח, המילה והמלאך | פרק ה

השינוי במצב עם ישראל בעקבות לידתו

פרקים ד-ו | למה יהושע בנה את המצבה? מה טעמה ומטרתה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

מפגש יהושע עם המלאך

פרק ה | איך יהושע פגש שר צבא ה'? מה שר צבא ה' רוצה מיהושע?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יהושע

כ60 דק'

עליית הכהנים מן הירדן, המילה והפסח בגלגל

פרקים ד-ה | מה שהודיעה רחב מתגלה כעת לכל - כשישראל עוברים את הירדן לא קמה באיש רוח מפניהם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

קרבן הפסח, כיבוש יריחו

פרקים ה-ו | מדוע עשה ה' שכיבוש יריחו יחול דווקא בשבת? - הפגישה עם ארץ ישראל מתחילה מכוח השבת

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יהושע

יהושע מל את העם

פרק ה | לפני היציאה למלחמה - עם ישראל מתקדש בהסרת העורלה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

ויאכלו מעבור הארץ

פרק ה | בארץ ישראל ישנה הנהגה ניסית המסתתרת בעולם הטבע

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

התגלות המלאך ליהושע

פרק ה | מטרת שליחותו של המלאך ליהושע דווקא לאחר ברית המילה ואכילת קרבן פסח

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע על פי ה'לב אהרון'

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כשמע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

פסח גלגל ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ה | הקדמה לאחר שבני ישראל עברו את הירדן (יהושע פרקים ג-ד) ומלו את עצמם (ה, ב-ט), נאמר: "ויחנו בני ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וַיַרְא, והנה איש עֹמֵד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

ברית מילה - זכותינו על ארץ ישראל

פרק ה | מה הקשר בין קורבן פסח, ברית מילה, וארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר יהושע

כ-40 דק'

יהושע פרק ה

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר יהושע

כ-10 דק'

ברית מילה

פרק ה | לפני שנכנסים ל'עולם הזה' צריך לדאוג שהעולם לא ישטוף אותנו, המילה הי ההכנה שאדם צריך לעשות טרם פגישתו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

קשר מילה, פסח וכניסה לארץ

פרק ה | לא לחינם סידר הקב"ה שהפעולה הראשונה שיעשו ישראל עם כניסתם לארץ היא המילה שמכשירה אותם לעשות פסח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

גלותי את חרפת מצרים, ויאכלו מעבור הארץ - וישבות המן

פרק ה | ישראל עם כניסתם לארץ עושים ברית מילה כיון שהארץ דוחה ממנה מי שלא מתאים למעלתה, בניגוד לארץ מצרים שלא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

יהושע והמלאך

פרק ה | פגישה עם מלאך שחרבו שלופה בידו מגיעה תמיד לפני שישראל מקבלים מדרגה חדשה שעד עכשיו לא היו שייכים בה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - יהושע

כ-50 דק'

הפסחים בתנ"ך

בשיעור זה נברר בדרכו של ה'משך חכמה' מהו הנושא המשותף לכל הפעמים שבהם מתוארת בתנ"ך עשיית קרבן הפסח.

52 דק'

המילה בכניסה לארץ ישראל

הפטרת ראשון של פסח | יהושע ה | בהפטרתנו קוראים אנו על מעמד המילה ועשיית הפסח של בני ישראל, עם כניסתם לארץ...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השינוי במצב עם ישראל בעקבות לידתו

פרקים ד-ו | למה יהושע בנה את המצבה? מה טעמה...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

מפגש יהושע עם המלאך

פרק ה | איך יהושע פגש שר צבא ה'? מה שר צבא ה' רוצה...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

ספר יהושע מוקלט - פרק ה

מערכת בני ציון
שיעור

עליית הכהנים מן הירדן, המילה והפסח בגלגל

פרקים ד-ה | מה שהודיעה רחב מתגלה כעת לכל - כשישראל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

קרבן הפסח, כיבוש יריחו

פרקים ה-ו | מדוע עשה ה' שכיבוש יריחו יחול דווקא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

יהושע מל את העם

פרק ה | לפני היציאה למלחמה - עם ישראל מתקדש בהסרת...
הרב אריק אוריאל
שיעור

ויאכלו מעבור הארץ

פרק ה | בארץ ישראל ישנה הנהגה ניסית המסתתרת בעולם...
הרב אריק אוריאל
שיעור

התגלות המלאך ליהושע

פרק ה | מטרת שליחותו של המלאך ליהושע דווקא לאחר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פסח גלגל ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ה | הקדמה לאחר שבני ישראל עברו את הירדן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברית מילה - זכותינו על ארץ ישראל

פרק ה | מה הקשר בין קורבן פסח, ברית מילה, וארץ...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יהושע פרק ה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ברית מילה

פרק ה | לפני שנכנסים ל'עולם הזה' צריך לדאוג שהעולם...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

קשר מילה, פסח וכניסה לארץ

פרק ה | לא לחינם סידר הקב"ה שהפעולה הראשונה שיעשו...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

גלותי את חרפת מצרים, ויאכלו מעבור הארץ - וישבות המן

פרק ה | ישראל עם כניסתם לארץ עושים ברית מילה כיון...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע והמלאך

פרק ה | פגישה עם מלאך שחרבו שלופה בידו מגיעה תמיד...
הרב אלעזר נאה כ-50 דק'
שיעור

יהושע מוקלט - פרק ה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

הפסחים בתנ"ך

בשיעור זה נברר בדרכו של ה'משך חכמה' מהו הנושא...
הרב ברוך סליי 52 דק'
שיעור

המילה בכניסה לארץ ישראל

הפטרת ראשון של פסח | יהושע ה | בהפטרתנו קוראים אנו...
הרב יואב אוריאל
קשר חי